uradna tabula
ÚRADNÁ TABUĽA
OKRES GALANTA
Okres galanta
SPRAVODAJSTVO, NOVINKY

Nová služba Obecného úradu

Obec Šoporňa sa na základe požiadaviek občanov rozhodla sprístupniť novú službu pre svojich obyvateľov. Táto služba umožňuje informovať občanov o novopridaných oznamoch na obecnej stránke formou mailu. Stačí zaslať požiadavku so  svojim menom a priezviskom, mailovou adresou  na mailovú adresu: kniznica@soporna.sk

Zverejnené: 01.04 2016

11. Obecné zastupiteľstvo

Pozvánka na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šoporni ... viac info tu

Zverejnené: 02.12 2016

Západoslovenská vodárenská spoločnosť

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že od 01.12.2016 do 22.12.2016 bude prebiehať odpočet vodomerov. Prosíme občanov aby si sprístupnili vodovodné šachty

Zverejnené: 02.12 2016

Mikuláš

Obec Šoporňa Vás pozýva dňa 04.12.2016 o 15.00 hod. do kultúrneho domu na mikulášske predstavenie " Farbičková princezna". Po predstavení sa na Vás teší Mikuláš s sprekvapením pre každé dobré dieťa. Pozvánka tu.

Zverejnené: 02.12 2016

Oznam Mudr. Nagyovej

Detská lekárka MUDr. Nagyová oznamuje občanom, že v dňoch 05.12.2016 a 06.12.2016 nebude ordinovať. Súrne prípady zastupuje MUDr. Sopúchová v Pate

Zverejnené: 02.12 2016

Objektivita SOL

https://www.youtube.com/watch?v=uMW1N-eDUno

Zverejnené: 01.12 2016

Reakcia na obvinenia na SOL

Miloš, ak máš problém so mnou, tak komunikuj so mnou. Tie klamstvá čo tu píšeš a dovolíš zverejňovať je odpornosť. Ak na tomto staviaš svoje médium, tak je to úbohé. Posledná vec, povedal si, že vypovedanie zmluvy zažaluješ, zverejníš fakty. Len zahmlievaš. Ak sa cítiš ukrivdený, tak konaj. To, že si sa dal dokopy s človekom čo ublížil veľa ľudom v obci, poudával aj čo sa nedalo a je ochotný urobiť čokoľvek pre seba na obohatenie, hovorí za všetko. Ja mám svedomie čisté.

Do dnešného dňa od ukončenia zmluvy ani raz si nepožiadal o stanovisko obce. Len očierňuješ Šoporňu a zverejňuješ neoverené veci. Toto je tvoja transparentnosť?

Zverejnil si neprávoplatné pokuty, ktoré som akože dostal. Výsledok - pokuty boli zrušené a Vlček s manželkou museli zaplatiť trovy konania. Toto si však nenapísal. Zverejňuješ neprávoplatný rozsudok zo školy a výmysly, že škola bude platiť. Blbosť. Počkaj si na právoplatnosť. Je zrejmé kto udáva obec a škodí jej, ale objektivita je z tvojej strany nulová.

Verím, že ľudia vidia ako funguje obec, ako sa rozvíja a nedajú sa ovplyvniť takýmito klamstvami. Nie ty, ale ja som z teba sklamaný a zmenil som názor o tebe ako človeku a o tvojom charaktere. Začínam veriť negatívnej kritike na tvoju osobu, ľudom, ktorých si iba očiernil a ublížil. Však ako kandidát ŠTB to máš v sebe a ľahko si nájdeš podobného spojenca. Vrana k vrane sadá ....

 

                                                                                                               Adrián Macho

Zverejnené: 01.12 2016

Návrh VZNo určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Šoporňa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Šoporňa. Znenie tu

Zverejnené: 15.11 2016

Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019

Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019. Znenie tu. 

Zverejnené: 14.11 2016

Návrh DODATKU č. 1 k VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované sociálne služby

Návrh DODATKU č. 1 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU  o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované sociálne služby. Znenie tu. 

Zverejnené: 14.11 2016

Návrh dodatku č. 1 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šoporňa

Návrh DODATKU č. 1 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šoporňa. Znenie tu.

Zverejnené: 14.11 2016

Návrh VZN - prevádzkový poriadok pohrebiska

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA - Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Šoporňa. Znenie tu

 

Zverejnené: 14.11 2016

Návrh VZN o miestnych daniach a popltakoch

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šoporňa. Znenie tu

Zverejnené: 14.11 2016

Zverejnené: 14.11 2016

Uznesenie Okresného súdu Galanta

Obec Šoporňa v snahe získať prostriedky od svojich dlžníkov využíva všetky zákonné a dostupné prostriedky,

Ako dôkaz uvádzame Uznesenie Okresného súdu Galanta, ktorým zakazuje nakladať s majetkom a to do splnenia povinnosti žalovaného voči žalobcovi, vyplývajúcich mu z právoplatného a vykonateľného Rozhodnutia 1 a 2 Obecného zastupiteľstva Obce Šoporňa zo dňa 24.02.2016. Viac tu 

Zverejnené: 04.11 2016

Obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Mgr. Adrián Macho po prerokovaní a dohode s poslancami obecného zastupiteľsta ruší zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šoporni, ktoré bolo plánované na deň 26.10.2016.

Zverejnené: 24.10 2016