Zmluvy 2019

1. stránka

Číslo Zmluvná strana 1 Zmluvná strana 1 IČO Zmluvná strana 2 Zmluvná strana 2 IČO Názov Predmet Cena Dátum zverejnenia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1/2019 Obec Šoporňa 00306207 REJK-NET s.r.o. 47528176 Zmluva o poskytovaní služieb správa a údržba systému 300 Eur s DPH Stiahnuť PDF
2/2019 Ministerstvo životného prostredia SR 42181810 Obec Šoporňa 00306207 Dodatok č.5 k zmluve oposkytnutie NFP zmena zmluvy 15.04.2019 Stiahnuť PDF
3/2019 Obec Šoporňa 00306207 TTSK 47528176 Obnovenie zmluvy č. 4/2018/SÚC TTSK nájom pozemkov parc. č. 3-1804/100 a 1525 129,09 Eur 03.06.2019 10.05.2020 Stiahnuť PDF
4/2019 Galileo corporation s.r.o. 47192941 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o vytvorení webového sídla vytvvorenie webového sídla 1600 Eur bez DPH 19.07.2019 Stiahnuť PDF
5/2019 Galileo corporation s.r.o. 47192941 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o prevádzke webového sídla prevádzka webového sídla 410 bez DPH / rok 19.07.2019 Stiahnuť PDF
6/2019 Galileo corporation s.r.o. 47192941 Obec Šoporňa 00306207 zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie Sprevádzkovanie mobilnej aplikácie 600 bez DPH 19.07.2019 Stiahnuť PDF
7/2019 Obec Šoporňa 00306207 Ivana Antalova Kúpna zmluva Predaj nebytového priestoru - garáže 3600 EUR s DPH 24.07.2019 Stiahnuť PDF
8/2019 Obec Šoporňa 00306207 FS PArtizán 37956795 zmluva o účinkovaní FS vystúpenie FS 600 s DPH 02.08.2019
9/2019 Obec Šoporňa 00306207 Agentúra Daisy s.r.o. 36581089 Zmluva o organizovaní kultúrneho podujatia Účinkovanie Mariána Čekovského 4000 s DPH 02.08.2019
10/20019 Obec Šoporňa 00306207 V.I.P. Security 44150199 Zmluva o poskytnutí strážnej služby poskytnutie strážnej služby 5180 s DPH
11/2019 Obec Šoporňa 00306207 Tibor Jediny Zmluva o dielo hudobné vystúpenie 600 Eur s DPH 03.08.2019
12/2019 Doprovoľná požiarna ochrana SR 00177474 Obec Šoporňa 00306207 zmluva č. 39 773 poskytnutie dotácie na materiálno technické vybavenie DHZ 3000 Eur 10.08.2019 Stiahnuť PDF
13/2019 Helena Súkenníková Obec Šoporňa 00306207 Kúpna zmluva prevod vlastníckeho práva 748,40 15.08.2019 Stiahnuť PDF
14/2019 Miloš Sokol Obec Šoporňa 00306207 Kúpna zmluva prevod vlastníckeho práva 748,40 15.08.2019 Stiahnuť PDF
15/2019 Vít Gašparík Obec Šoporňa 00306207 Kúpna zmluva prevod vlastníckeho práva 748,40 15.08.2019 Stiahnuť PDF
16/2019 Obec Šoporňa Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku
17/2019 Obec Šoporňa Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Stiahnuť PDF
18/2019 Obec Šoporňa Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Stiahnuť PDF
19/2019 Obec Šoporňa Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Stiahnuť PDF
20/2019 Obec Šoporňa Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Stiahnuť PDF
21/2019 Obec Šoporňa Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Stiahnuť PDF
22/2019 Obec Šoporňa Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Stiahnuť PDF
23/2019 Obec Šoporňa Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Stiahnuť PDF
24/2019 Obec Šoporňa Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Stiahnuť PDF
25/2019 Obec Šoporňa Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Stiahnuť PDF
1 2 3