Zmluvy 2018

2. stránka

Číslo Zmluvná strana 1 Zmluvná strana 1 IČO Zmluvná strana 2 Zmluvná strana 2 IČO Názov Predmet Cena Dátum zverejnenia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
26/2018 Obec Šoporňa Ľudmila Töröková Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Stiahnuť PDF
27/2018 Obec Šoporňa Ivana Antalová Zmluva o prepožičaní hrobového miesta na pohrebisku Stiahnuť PDF
28/2018 Obec Šoporňa Ivan Kiš Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Stiahnuť PDF
29/2018 Obec Šoporňa Magdaléna Brodanská Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Stiahnuť PDF
30/2018 Obec Šoporňa 00306207 Ledas, s.r.o. 35886609 Mandátna zmluva zabezpečenie procesu VO 11.000 Eur bez DPH Stiahnuť PDF
31/2018 Min. život. prostredia SR 42181810 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke úprava vzájomných práv a povinností 274130,83 Eur 19.04.2018 20.04.2018 Stiahnuť PDF
32/2016 Obec Šoporňa 00306207 Slávka Hagarová Kúpna zmluva predaj pozemku 250 Eur 24.04.2018 Stiahnuť PDF
33/2018 Obec Šoporňa 00306207 CEMIS, s.r.o 44605170 Zmluva o dielo č. 1/2018 oprava komunikácie a chodníku 67117,54 02.05.2018 Stiahnuť PDF
34/2018 DPO SR 00177474 Obec Šoporňa 00306207 zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR dotácia 3.000 04.05.2018 Stiahnuť PDF
35/2018 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o nájme pozemku č. 4/2018/SÚC TTSK prenájom pozemkov o výmere 501,25 m2 200,55 Eur 24.05.2018 Stiahnuť PDF
36/2018 Magna Energia a.s. 35743565 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o dodávke elektriny dodávka elektriny 24.05.2018 Stiahnuť PDF
37/2018 Obec Šoporňa 00306207 HUMANA People to People Slovensko o.z. 42065534 Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií umiestnenie kontajnerov na textil, odev a obuv 24.05.2018 Stiahnuť PDF
38/2018 Obec Šoporňa 00306207 Krajča - Behúl spol. s r.t Stiahnuť PDF
38/2018 Obec Šoporňa 00306207 Krajča - Behúl spol. s r.o. 31433073 Zmluva o dielo č. 2/2018 stavba Zberného dvora Šoporňa 257.820 s DPH 01.06.2018 Stiahnuť PDF
39/2018 Obec Šoporňa 00306207 Dušan Búran Kúpna zmluva predaj pozemku 4100 Eur 08.06.2018 Stiahnuť PDF
40/2018 Obec Šoporňa Elena Hvizdová Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Stiahnuť PDF
41/2018 Obec Šoporňa Jozefa Juríčková Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Stiahnuť PDF
42/2018 Obec Šoporňa Anna Urbaníková Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Stiahnuť PDF
43/2018 Obec Šoporňa Viera Dorušincová Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Stiahnuť PDF
44/2018 Obec Šoporňa Viera Dorušincová Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Stiahnuť PDF
45/2018 Obec Šoporňa Vozárová Janka Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Stiahnuť PDF
46/2018 Obec Šoporňa Marián Štprka Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Stiahnuť PDF
47/2018 Obec Šoporňa Nataša Stanková Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Stiahnuť PDF
48/2018 Obec Šoporňa Anna Brodanská Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Stiahnuť PDF
49/2018 Obec Šoporňa Milan Búran Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Stiahnuť PDF
1 2 3 4