Zmluvy 2018

2. stránka

Číslo Zmluvná strana 1 Zmluvná strana 1 IČO Zmluvná strana 2 Zmluvná strana 2 IČO Názov Predmet Cena Dátum zverejnenia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
64/2018 Obec Šoporňa 00306207 Ing. M P Kúpna zmluva predaj pozemku 1800 Eur 19.09.2018 Stiahnuť PDF
78/2018 Ing. Marta Serenčéšová-auditor SKAU 34954210 Obec Šoporňa 00306207 zmluva o poskytovaní auditorských služieb audit účtovnej závierky, overenie výroč. správy 2600 16.10.2018 Stiahnuť PDF
79/2018 Obec Šoporňa 00306207 PEGAS EU spol. s r.o. 47061456 Zmluva o dielo č 210/2018 Rekonštrukcia cvičebného priestoru a náraďovne 101318,84 s DPH 18.10.2018 Stiahnuť PDF
80/2018 Obec Šoporňa 00306207 Stavebné práce Miloš Hracho 40895459 Zmluva o dielo č.11/2018 Chodník na Sereďskej ulici 32918,00 Uer s DPH 03.11.2018 Stiahnuť PDF
81/2018 Unikov Nitra spol. s r.o. 46920765 Obec Šoporňa 00306207 Kupna zmluva kontajnery 3600 08.11.2018 Stiahnuť PDF
82/2018 Obec Šoporňa 306207 MV Rides Lunapark s.r.o. 50342932 Zmluva o prenájme verejného priestranstva prenájom verejného priestranstva 3500 eur/rok 14.11.2018 Stiahnuť PDF
83/2012 Západoslovenská distribučná a.s. 36361518 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o pripojení odberného miesta zabezpečenie maximálnej kapacity elektrickej energie 419,40 s DPH 19.11.2018 Stiahnuť PDF
84/2018 MŠVVaŠ SR 00164381 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o poskytnutí dotácie poskytnutie viazanej dotácie 91253,10 s DPH Stiahnuť PDF
85/2018 Obec Šoporňa 00306207 Marián Ferenc 50001141 zmluva o yvkonaní práce zimná údržba Stiahnuť PDF
86/2018 Obec Šoporňa 00306207 Disig, a.s. 35975946 zmluva o poskytnutí dôveryhodnej služby vydávania certifikátov vydanie certifikátov Stiahnuť PDF
1 2