Zmluvy 2018

1. stránka

Číslo Zmluvná strana 1 Zmluvná strana 1 IČO Zmluvná strana 2 Zmluvná strana 2 IČO Názov Predmet Cena Dátum zverejnenia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
14/2018 Ministerstvo ŽP SR 42181810 Obec Šoporňa 00306207 Dodatok č.6 Šoporňa rozšírenie kanal. a ČOV aktualizácia zmluvy, 26.01.2018 Stiahnuť PDF
15/2018 Ministerstvo ŽP SR 42181810 Obec Šoporňa 00306207 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP Zberný dvor3 aktualizácia zmluvy 27.01.2018 Stiahnuť PDF
16/2018 Západoslovenská distribučná a.s. 36361518 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o pripojení el. zariadenia zabezpečenie maximálnej kapacity a umožnenie pripojenia 01.02.2018 Stiahnuť PDF
17/2018 Obec Šoporňa 00306207 Peter Smrtník 44946007 Zmluva o poskytnutí služby externé riadenie projektu 4080 23.02.2018 Stiahnuť PDF
18/2018 Obec Šoporňa 00306207 Ing. Pavol Peschl 11908386 Zmluva o verejnej produkcii hudobné vystúpenie 346 07.03.2018 Stiahnuť PDF
19/2018 Obec Šoporňa 00306207 Igor Fekete Zmluva o verejnej produkcii hudobné vystúpenie 366 07.03.2018 Stiahnuť PDF
20/2018 Obec Šoporňa 00306207 Róbert Mrva Zmluva o verejnej produkcii hudobné vystúpenie 288 07.03.2018 Stiahnuť PDF
30/2018 Obec Šoporňa 00306207 Ledas, s.r.o. 35886609 Mandátna zmluva zabezpečenie procesu VO 11.000 Eur bez DPH Stiahnuť PDF
31/2018 Min. život. prostredia SR 42181810 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke úprava vzájomných práv a povinností 274130,83 Eur 19.04.2018 20.04.2018 Stiahnuť PDF
32/2016 Obec Šoporňa 00306207 Slávka Hagarová Kúpna zmluva predaj pozemku 250 Eur 24.04.2018 Stiahnuť PDF
33/2018 Obec Šoporňa 00306207 CEMIS, s.r.o 44605170 Zmluva o dielo č. 1/2018 oprava komunikácie a chodníku 67117,54 02.05.2018 Stiahnuť PDF
34/2018 DPO SR 00177474 Obec Šoporňa 00306207 zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR dotácia 3.000 04.05.2018 Stiahnuť PDF
35/2018 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o nájme pozemku č. 4/2018/SÚC TTSK prenájom pozemkov o výmere 501,25 m2 200,55 Eur 24.05.2018 Stiahnuť PDF
36/2018 Magna Energia a.s. 35743565 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o dodávke elektriny dodávka elektriny 24.05.2018 Stiahnuť PDF
37/2018 Obec Šoporňa 00306207 HUMANA People to People Slovensko o.z. 42065534 Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií umiestnenie kontajnerov na textil, odev a obuv 24.05.2018 Stiahnuť PDF
38/2018 Obec Šoporňa 00306207 Krajča - Behúl spol. s r.t Stiahnuť PDF
38/2018 Obec Šoporňa 00306207 Krajča - Behúl spol. s r.o. 31433073 Zmluva o dielo č. 2/2018 stavba Zberného dvora Šoporňa 257.820 s DPH 01.06.2018 Stiahnuť PDF
39/2018 Obec Šoporňa 00306207 Dušan Búran Kúpna zmluva predaj pozemku 4100 Eur 08.06.2018 Stiahnuť PDF
57/2018 Obec Šoporňa 00306207 V.I.P. Security s.r.o. 44150199 Zmluva o poskytnutí strážnej služby vykonanie strážnej služby 4900 s DPH 23.07.2018 24.07.2018 Stiahnuť PDF
58/2017 Obec Šoporňa 00306207 OZ Zelený krík 50629557 zmluva o organizovaní podujatia vystúpenie skupiny Gladiator 4000 s DPH Stiahnuť PDF
59/2018 Obec Šoporňa 00306207 REJK-NET, s.r.o. 47528176 Zmluva o dielo č. 10/2018 Kamerový systém v obci Šoporňa 15102 Eur s DPH 15.08.2018 16.08.2018 Stiahnuť PDF
60/2018 Obec Šoporňa 00306207 Krajča - Behúl spol. s r.o. 31433073 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2/2018 zmena zmluvy 15.08.2018 16.08.2018 Stiahnuť PDF
61/2018 Obec Šoporňa 00306207 Ondrej Tomčala Autorská licenčná zmluva umelecký výkon 3000 30.08.2018 Stiahnuť PDF
62/2018 Minist. živ. prostr. SR 42181810 Obec Šoporňa 00306207 dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP aktualizácia zmluvy 11.09.2018 Stiahnuť PDF
63/2018 Obec Šoporňa 00306207 Cesty Nitra 34128344 Zmluva o dielo č.3/2018 Školské ihrisko oprava 38567,20 Eur s DPH Stiahnuť PDF
1 2