Zmluvy 2017

3. stránka

Číslo Zmluvná strana 1 Zmluvná strana 1 IČO Zmluvná strana 2 Zmluvná strana 2 IČO Názov Predmet Cena Dátum zverejnenia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
51/2017 Zmluva o nájme hrobového miesta Stiahnuť PDF
52/2017 Zmluva o nájme hrobového miesta Stiahnuť PDF
53/2017 Zmluva o nájme hrobového miesta Stiahnuť PDF
54/2017 Zmluva o nájme hrobového miesta Stiahnuť PDF
55/2017 Zmluva o nájme hrobového miesta Stiahnuť PDF
56/2017 Zmluva o nájme hrobového miesta Stiahnuť PDF
57/2017 Obec Šoporňa Dušan Hančin Zmluva o prepožičaní hrobvého miesta Stiahnuť PDF
58/2017 Obec Šoporňa Helena Janová Zmluva o prepožičaní hrobvého miesta Stiahnuť PDF
58/2017 Obec Šoporňa Helena Janová Zmluva o prepožičaní hrobvého miesta Stiahnuť PDF
59/2017 Obec Šoporňa Denisa Gavalcová Zmluva o prepožičaní hrobvého miesta Stiahnuť PDF
60/2017 Obec Šoporňa Anna Vrtíková Zmluva o prepožičaní hrobvého miesta Stiahnuť PDF
61/2017 Obec Šoporňa 00306207 Krajča-Behúl, spol s r.o. 31433073 Zmluva o dielo č. 8 Rekonštrukcia sály KD a prístavba skladu 96825,76 s DPH Stiahnuť PDF
62/2017 Obec Šoporňa 00306207 VÚB, a.s. 31320155 Zmluva o termínovanom úvere termínovaný úver 137 572 Eur 09.10.2017 Stiahnuť PDF
63/2017 Obec Šoporňa 00306207 VÚB, a.s. 31320155 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke blankozmenka 09.10.2017 Stiahnuť PDF
64/2017 Obec Šoporňa Margita Hrušovská Zmluva o prepožičaní hrobvého miesta Stiahnuť PDF
65/2017 Obec Šoporňa Eva Pilová Zmluva o prepožičaní hrobvého miesta Stiahnuť PDF
66/2017 Obec Šoporňa Gálová Ľudmila Zmluva o prepožičaní hrobvého miesta Stiahnuť PDF
67/20107 Obec Šoporňa lukáčová jozefína Stiahnuť PDF
68/2017 Obec Šoporňa 00306207 REJK-NET, s.r.o. 47528176 Zmluva o poskytovaní služieb poskytovanie dátových prenosov 32,40 Eur Stiahnuť PDF
Ministerstvo živ. prostr. SR 42181810 Obec Šoporňa 00306207 Dodatok č.5 k zmluve o NFP Zmena zmluvy o NFP 20.10.2017 Stiahnuť PDF
69/2017 Obec Šoporňa Janka Pápayová Zmluva o prepožičaní hrobvého miesta Stiahnuť PDF
70/2017 Obec Šoporňa Jozef Sloboda Zmluva o prepožičaní hrobvého miesta Stiahnuť PDF
71/2017 Obec Šoporňa Miroslav Búran Zmluva o prepožičaní hrobvého miesta Stiahnuť PDF
72/2017 Obec Šoporňa 00306207 VÚB, a.s. 31320155 Dodatok č.1 k zmluve o TÚ č. 943/2017/UZ terminovaný úver 27.10.2017 Stiahnuť PDF
73/2017 Obec Šoporňa Milan Čutrík Zmluva o prepožičaní hrobvého miesta Stiahnuť PDF
1 2 3 4