Zmluvy 2017

2. stránka

Číslo Zmluvná strana 1 Zmluvná strana 1 IČO Zmluvná strana 2 Zmluvná strana 2 IČO Názov Predmet Cena Dátum zverejnenia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
32/2017 Nadácia LUMEN ústavu sociálnej starostlivosti pre mládež Šoporňa-Štrkovec 34000135 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 3/2017 Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2017 500,00 15.6.2017 23.2.2017 Stiahnuť PDF
33/2017 Obec Šoporňa 00306207 Peter Urbaník a Eva Urbaníková Kúpna zmluva predaj pozemku 16725 Eur 15.06.207 Stiahnuť PDF
34/2017 Obec Šoporňa 00306207 Cemis, s.r.o. 44605170 Zmluva o dielo oprava komunikácií a výtlkov 58442,92 Eur s DPH 16.06.2017 Stiahnuť PDF
35/2017 Obec Šoporňa 00306207 Min. ŽP SR 42181810 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP Zberný dvor aktualizácia zmluvy 16.06.2017 Stiahnuť PDF
36/2017 Obec Šoporňa 00306207 Min. ŽP SR 42181810 Dodatok č.4 Šoporňa rozšírenie kanal. a ČOV aktualizácia zmluvy 16.06.2017 Stiahnuť PDF
37/2017 Obec Šoporňa 00306207 Krajča-Behúl, spol s r.o. 31433073 Zmluva o dielo realizácia zákazky Zmena účelu užívania časti stavby 47099,98 Eur s DPH 16.06.2017 Stiahnuť PDF
38/2017 Obec Šoporňa 00306207 Peter Smrtník 44946007 Zmluva o dielo č. 20170401 spracovanie projektového spisu 1 Eur 21.06.2017 21.06.2017 Stiahnuť PDF
39/2017 Silkat plus s.r.o. 44008597 Obec Šoporňa 00306207 Dodatok č.1 dodatok k všeiobecnému dojednaniu zmluvy 21.06.2017 21.06.2017 Stiahnuť PDF
40/2017 Obec Šoporňa 00306207 Roland Kajan 44536402 Zmluva o dielo č 6/2017 demontáž, výroba a montáž okien 22465,16 s DPH Stiahnuť PDF
41/2017 Obec Šoporňa 00306207 Marián Šupa 11906022 Kúpna zmluva Drvič 3539,80 s DPH 17.07.2017 Stiahnuť PDF
42/2017 Obec Šoporňa 00306207 UNIKOV NITRA, s.r.o. 46920765 Kúpna zmluva Veľkoobjemné kontajnery 4500 Eur s DPH 17.07.2017 Stiahnuť PDF
43/2017 Štefan Kurina Obec Šoporňa 00306207 Kúpna zmluva kúpa pozemku 948Eur s DPH Stiahnuť PDF
44/2014 Obec Šoporňa 00306207 Martin Vaško a Andrea Vašková Kúpna zmluva predaj pozemku 650 Eur s DPH 26.07.2017 Stiahnuť PDF
45/2017 Obec Šoporňa 00306207 Rol & Art Mont, s.r.o. 44536402 Zmluva o dielo č.7 Výmena okien 6370,17 Stiahnuť PDF
46/2017 Obec Šoporňa 00306207 StVS - servising, s.r.o. 44935668 Zmluva o poskytnutí služby č. 30/2016/3 stavebný dozor pre projekt 23.328 Eur s DPH 10.08.2017 11.08.2017 Stiahnuť PDF
48/2017 ELEKTRO DEMAR PLUS, s.r.o. 44602570 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o dielo rek. verejn. osvetlenia v obci Šoporňa *-etapa 1,2,3,4,5 rekonštrukcia verejného osvetlenia 137572 Eur s DPH 30.08.2017 31.08.2017 Stiahnuť PDF
61/2017 Obec Šoporňa 00306207 Krajča-Behúl, spol s r.o. 31433073 Zmluva o dielo č. 8 Rekonštrukcia sály KD a prístavba skladu 96825,76 s DPH Stiahnuť PDF
62/2017 Obec Šoporňa 00306207 VÚB, a.s. 31320155 Zmluva o termínovanom úvere termínovaný úver 137 572 Eur 09.10.2017 Stiahnuť PDF
63/2017 Obec Šoporňa 00306207 VÚB, a.s. 31320155 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke blankozmenka 09.10.2017 Stiahnuť PDF
68/2017 Obec Šoporňa 00306207 REJK-NET, s.r.o. 47528176 Zmluva o poskytovaní služieb poskytovanie dátových prenosov 32,40 Eur Stiahnuť PDF
Ministerstvo živ. prostr. SR 42181810 Obec Šoporňa 00306207 Dodatok č.5 k zmluve o NFP Zmena zmluvy o NFP 20.10.2017 Stiahnuť PDF
72/2017 Obec Šoporňa 00306207 VÚB, a.s. 31320155 Dodatok č.1 k zmluve o TÚ č. 943/2017/UZ terminovaný úver 27.10.2017 Stiahnuť PDF
79/2017 Obec Šoporňa 00306207 StVS - servising, s.r.o. 44935668 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služby č.30/2016/3 zmena budu 11.13. 08.11.2017 09.11.2017 Stiahnuť PDF
80/2017 Ing. Marta Serenčéšová 34954210 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Audítorské služby 2500 Eur 08.11.2017 09.11.2017 Stiahnuť PDF
81/2017 Západoslovenská distribučná a.s. 36361518 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o pripojení el. zariadenia zabezpečenie maximálnej kapacity a umožnenie pripojenia 21.11.2017 Stiahnuť PDF
1 2 3