Zmluvy 2017

1. stránka

Číslo Zmluvná strana 1 Zmluvná strana 1 IČO Zmluvná strana 2 Zmluvná strana 2 IČO Názov Predmet Cena Dátum zverejnenia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1/2017 Ministerstvo životného prostredia SR 42181810 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o poskytnutí NFP úprava zmluvných práv, podmienok a povinností 09.01.2017 Stiahnuť PDF
2/2017 Obec Šoporňa 00306207 Peter Smrtník 44946007 Zmluva o dielo č.20170201 spracovanie projektového spisu 500 Eur s DPH Stiahnuť PDF
3/2017 SPZ, Poľovnícke združenie Domovina 34010823 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 8/2017 Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2017 1400,00 20.2.2017 10.2.2017 Stiahnuť PDF
4/2017 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šoporňa 34015884 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1/2017 Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2017 2500,00 22.2.2017 10.2.2017 Stiahnuť PDF
5/2017 Slovenský zväz záhradkárov, ZO Šoporňa 00178152 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 4/2017 Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2017 1200,00 22.2.2017 10.2.2017 Stiahnuť PDF
6/2017 Slovenský rybársky zväz, MO Šoporňa 36094846 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 5/2017 Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2017 2500,00 22.2.2017 15.2.2017 Stiahnuť PDF
7/2017 MOMS Šoporňa, Klub paličkovanej čipky Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 6/2017 Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2017 750,00 22.2.2017 6.2.2017 Stiahnuť PDF
8/2017 Klub dôchodcov Šoporňa Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 9/2017 Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2017 800,00 + benefity podľa zmluvy 22.2.2017 13.2.2017 Stiahnuť PDF
9/2017 Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO Šoporňa 00698172108 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 10/2017 Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2017 700,00 22.2.2017 10.2.2017 Stiahnuť PDF
10/2017 Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Sereď 1 001783220818 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 7/2017 Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2017 500,00 22.2.2017 13.2.2017 Stiahnuť PDF
11/2017 Športový klub Šoporňa 31827136 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 2/2017 Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2017 15000,00 24.2.2017 23.2.2017 Stiahnuť PDF
12/2017 Obec Šoporňa 00306207 Silkat s.r.o. 31334334 Zmluva o dielo 2/2017 Projektová dokumentácia 10.03.2017 11.03.2017 Stiahnuť PDF
13/2017 Obec Šoporňa 00306207 Robert Javor - REJKNET 34645136 Zmluva o dielo č. 003/2017 realizácia zákazky Bezpečná obec Šoporňa 19518 Eur 27.03.2017 28.03.2017 Stiahnuť PDF
14/2017 Obec Šoporňa 00306207 Ing. Ľuba Kulichová 44274564 Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov ZS Stiahnuť PDF
15/2017 Obec Šoporňa 00306207 Lucia Huláková 44125445 Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov ZS Stiahnuť PDF
16/2017 Obec Šoporňa 00306207 Mária Huláková 32365845 Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov ZS Stiahnuť PDF
17/2017 Obec Šoporňa 00306207 MAMIMED s.r.o 47162716 Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov ZS Stiahnuť PDF
18/2017 Obec Šoporňa 00306207 MUDr. Marta Petrovská, s.r.o. 45880131 Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov ZS Stiahnuť PDF
19/2017 Obec Šoporňa 00306207 R1 Solar, s.r.o. 45416818 Dohoda o urovnaní Úhrada dĺžneho nájomného 16362,50 Stiahnuť PDF
20/2017 Obec Šoporňa 00306207 MB DENT s.r.o. 36269522 Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov ZS Stiahnuť PDF
21/2017 Obec Šoporňa 00306207 Krajča - Behúl spol. s r.o. 314330073 Zmluva o dielo č. 4/2017 Realizácia verejného hygienického zariadenia 28250,78 Stiahnuť PDF
22/2017 Obec Šoporňa 00306207 MUDr. Michal Hudák *Dodatok k zmluve o poskytovaní LPˇ4 lekárska posudková činnosť 31.12.2017 Stiahnuť PDF
23/2017 Obec Šoporňa 00306207 Peter Smrtník 44946007 Zmluva o dielo č. 20170401 spracovanie projektového spisu 1500 Stiahnuť PDF
30/2017 Obec Šoporňa 00306207 V.I.P. Security, s.r.o. 44150199 Zmluva o poskytnutí strážnej služby vykonanie strážnej služby 4920 Eur 31.05.2017 Stiahnuť PDF
31/2017 Obec Šoporňa 00306207 Štefan Vozár a Oľga Vozárová Kúpna zmluva predaj pozemku 2900 Stiahnuť PDF
1 2 3