Zmluvy 2016

1. stránka

Číslo Zmluvná strana 1 Zmluvná strana 1 IČO Zmluvná strana 2 Zmluvná strana 2 IČO Názov Predmet Cena Dátum zverejnenia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1/2016 Obec Šoporňa 00206307 Lucia Huláková 44125445 Zmluva o nájme Nájom nebytových priestorov 29.01.2016 01.02.2016 Stiahnuť PDF
2/2016 Obec Šoporňa 00306207 Ing. Marta Serenčéšová 34954210 Zmluva audit kons. učt. zavierky a výročnej správy 700 26.02.2016 Stiahnuť PDF
3/2016 Obec Šoporňa 00306207 Ing. Marta Serenčéšová 34954210 Zmluva audit učt. závierky a výr. správy 1200 26.02.2016 27.02.2016 Stiahnuť PDF
4/2016 Obec Šoporňa 00306207 Ľudovít Ferenc - Štúdio 77 107605701 Zmluva sprostredkovaní koncertu Franta a Vojta Nedvědovci 14.03.2016 Stiahnuť PDF
5/2016 Obec Šoporňa 00306207 Min. živ. prostr. SR 42181810 Zmluva o poskytnutí NFP úprava zmluvných podmienok o poskytnutí NFP, práv a povinností 9 902 921,75 14.03.2016 Stiahnuť PDF
6/2016 Obec Šoporňa 00306207 Trnavský samosprávy kraj 37836901 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie realizácia knižnej publikácie 200 14.03.2016 Stiahnuť PDF
7/2016 Obec Šoporňa 00306207 S-REAL HOLDING s.r.o. 36555321 Zmluva o najme nebytových priestorov nájom budovy so súp. číslom 1552 1 14.03.2016 Stiahnuť PDF
8/2016 Obec Šoporňa 00306207 Tomibus s.r.o. 48227404 Kúpna zmluva kúpa autobusu MAN 20 000 € bez DPH 06.04.2016 Stiahnuť PDF
9/2016 Obec Šoporňa 00306207 Tóth Martin Kúpna zmluva kúpa Fiat ducato 11 000 € 06.04.2016 Stiahnuť PDF
10/2016 Obec Šoporňa 00306207 SILKAT-PLUS s.r.o 44008597 Zmluva o dielo č.142015 Zberný dvor - projektová dokumentácia 13.500 21.04.2016 Stiahnuť PDF
11/2016 Obec Šoporňa 00306207 LEDAS s.r.o. 35886609 Mandátna zmluva verejné obstarávanie pre projekt Zberný dvor Šoporňa 3.100 Eur Stiahnuť PDF
13/2016 Obec Šoporňa 00306207 INSA s.r.o., Mach trade spol. s. r.o. 36024376, 31347011 Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi Zber batérií a akumulátorov Stiahnuť PDF
14/2016 Obec Šoporňa 00306207 CEMIS s.r.o 44605170 Zmluva o dielo č.1/2016 oprava miestnych komunikácií 50.000 01.07.2016 Stiahnuť PDF
18/2016 Obec Šoporňa 00306207 Západosl. vodár. spoločnosť 36550949 zmluva o poskytovaní služieb č.37265/2016 dodávka pitnej vody 04.07.2016 05.07.2016 Stiahnuť PDF
16/2016 Obec Šoporňa 00306207 Vlkovič 35239841 Kúpna zmluva Predaj autobusu Karosa 1000 Eur Stiahnuť PDF
17/2016 Obec Šoporňa 00306207 VF Project & Marketing s.r.o. 44487916 Zmluva o dielo č.146/2016 Sprcovanie žiadosti o NFP 1 02.08.2016 Stiahnuť PDF
18/2016 Obec Šoporňa 00306207 V.I.P. SECURITY s.r.o. 44150199 Zmluva o poskytnutí strážnej služby strážna služba 5800 02.08.2016 Stiahnuť PDF
19/2016 Obec Šoporňa 00306207 Milan Kollár a Anna Kollárová Kúpna zmluva kúpa nehnuteľnosti 8.500 Eur 24.08.2016 25.08.2016 Stiahnuť PDF
20/2016 Obec Šoporňa 00306207 Jankuš Richard 41092929 Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva Zber, preprava, zhodnotenie komunálneho odpadu (šatstva) 26.08.2016 Stiahnuť PDF
21/2016 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec šoporňa 00306207 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie účlová dotácia - večer slova a hudby 200 Eur 30.08.2016 31.08.2016 Stiahnuť PDF
22/2016 Obec Šoporňa 00306207 Komplex- odpadová spoločnosť, s.r.o. 34100644 Zmluva č. 120/2016 o poskytnutí služieb na zber a prepravu odpadu kompletné nakladanie s komunálnym odpadom v obci 14.09.2016 105 289,13 bezDPH Stiahnuť PDF
23/2016 Obec Šoporňa 00306207 Komplex- odpadová spoločnosť, s.r.o. 34100644 dodatok č.2 k zmluve o dielo č 114/2009 spôsob a podmienky úhrady nákladov Obcou 14.09.2016 Stiahnuť PDF
24/2016 Obec Šoporňa 00306207 Ing. Kristián Ščípa Kúpna zmluva na predaj pozemku predaj pozemku 800 14.09.2016 Stiahnuť PDF
25/20016 Ministerstvo životného prostredia SR 42181810 Obec Šoporňa 00306207 Dodadtok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP Dodatok Stiahnuť PDF
26/2016 Obec Šoporňa 00306207 Ministerstvo životného prostredia 421818111 dodatok č.2 k zmluve o NFP 03.10.2016 Stiahnuť PDF
1 2