Zmluvy 2012

1. stránka

Číslo Zmluvná strana 1 Zmluvná strana 1 IČO Zmluvná strana 2 Zmluvná strana 2 IČO Názov Predmet Cena Dátum zverejnenia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
12/2012 SDH Tvarožná 65264126 Obec Šoporňa 00306207 Kúpna zmluva Hasičský agregát PS 18 2 975,25 € 12.12.2012 13.12.2012 nestanovený Stiahnuť - PDF
11/2012 SPP a.s. Bratislava 35815256 Obec Šoporňa 00306207 Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu č.6300149340 zo dňa 2.11.2009 podmienky pre zmenu ceny plynu nestanovená 8.11.2012 1.11.2012 nestanovený Stiahnuť - PDF
10/2012 Ekostaving, inžinierska a dodávateľská činnos, Nitra 22819983 Obec Šoporňa 00306207 Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela zo dňa 22. 8. 2008 zmena termínu ukončenia k 31. 12. 2014 nestanovená 23.10.2012 24.10.2012 31.12.2014 Stiahnuť - PDF
09/2012 Slovak Telecom a. s. 35763469 Obec Šoporňa 00306207 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb zrušenie nestanovená 13.8.2012 14.8.2012 nestanovený Stiahnuť - PDF
08/2012 Ing. Dagmar Horáková, Nitra Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti audit ročnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 2011, účtovných postupov, evidencie a kontrolu nadväznosti výkazov na ročnú účtovnú závierku. 2 000,00 € 15.5.2012 16.5.2012 31.8.2012 Stiahnuť - PDF
07/2012 Antónia Pečnerová Obec Šoporňa 00306207 Kúpnopredajná zmluva odpredaj pozemku 63,36 € 7.5.2012 8.5.2012 nestanovený Stiahnuť - PDF
06/2012 Doxx-Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov nestanovená 7.5.2012 8.5.2012 nestanovený Stiahnuť - PDF
05/2012 Generali Slovensko poisovňa a. s. 35709332 Obec Šoporňa 00306207 Poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu prevádzkou motorového vozidla č.905-04908-98 nestanovená 7.5.2012 8.5.2012 nestanovený Stiahnuť - PDF
04/2012 Všeobecná zdravotná poisovňa, a.s. Bratislava 35937874 Jozefína Kováčová Zmluva o využívaní elektornických služieb využívanie elektronických služieb prostredníctvom vytvoreného používateľského konta nestanovená 23.3.2012 24.3.2012 nestanovený Stiahnuť - PDF
01/2012/N Peter Ščípa, Považská Bystrica 35228636 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom časti nebytových priestorov v objekte Zdravotnéh strediska 37,50 € 16.3.2012 17.3.2012 31.3.2012 Stiahnuť - PDF
03/2012 Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, Bratislava 00179132 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o spolupráci distribúcia potravinovej pomoci nestanovená 16.3.2012 17.3.2012 nestanovený Stiahnuť - PDF
02/2012 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta 37847708 Obec Šoporňa 00306207 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie vykonávanie absolventskej praxe pre absolventa školy nestanovená 2.2.2012 19.1.2012 nestanovený Stiahnuť - PDF
01/2012 ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 31826385 Obec Šoporňa 00306207 Darovacia zmluva Darovacia zmluva 20,00 € 30.1.2012 30.1.2012 nestanovený Stiahnuť - PDF
12/2019 Doprovoľná požiarna ochrana SR 00177474 Obec Šoporňa 00306207 zmluva č. 39 773 poskytnutie dotácie na materiálno technické vybavenie DHZ 3000 Eur 10.08.2019
1