Zmluvy 2011

2. stránka

Číslo Zmluvná strana 1 Zmluvná strana 1 IČO Zmluvná strana 2 Zmluvná strana 2 IČO Názov Predmet Cena Dátum zverejnenia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
36/2011 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. Obec Šoporňa Zmluva o prevádzkovaní ZVS, a.s. Nitra prevádzkovanie ZVS nestanovená 28.6.2011 29.6.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
35/2011 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta Obec Šoporňa Dohoda č.6 Poskytovanie starostlivosti a ochranu pred povodňami 3 001,86 € 20.6.2011 21.6.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
34/2011 Komunálna poisovňa Obec Šoporňa Úrazové poistenie Dobrovoľnícka činnos 26,56 € 30.3.2011 31.3.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
33/2011 Katastrálny úrad Trnava Obec Šoporňa Zmulva o poskyt. údajov z IS geodézie, kartografie a katastra poskyt. údajov z IS geodézie, kartografie a katastra  149,37 € 1.6.2011 2.6.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
32/2011 Orange Obec Šoporňa Zmluva Orange Zmluva o pripojení nestanovená 26.5.2011 27.5.2011 8.12.2016 Stiahnuť - PDF
31/2011 Komunálna poisovňa Obec Šoporňa Úrazové poistenie sčítacích komisárov Sčítanie 2011 96,00 € 15.5.2011 16.5.2011 nestanovený
30/2011 Igor Zelina Obec Šoporňa Kúpna zmluva Unimobunka  850,00 € 2.5.2011 3.5.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
29/2011 Igor Zelina Obec Šoporňa Kúpna zmluva Unimobunka  850,00 € 9.5.2011 10.5.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
28/2011 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Obec Šoporňa Dohoda o splátkach Projekt ČOV a Kanalizácia 34 018,00 € 5.5.2011 6.5.2011 1.1.2012 Stiahnuť - PDF
27/2011 Ondrušek a Partners, s.r.o. Obec Šoporňa Zmluva o poskyt. práv. služieb poskyt. práv služieb nestanovená 19.5.2011 20.5.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
26/2011 VÚB banka Obec Šoporňa Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet nestanovená 29.4.2011 30.4.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
25/2011 Generali Slovensko Obec Šoporňa Úrazové poistenie - Aktivační pracovníci Úrazové poistenie - Aktivační pracovníci 14,64 € 28.2.2011 nestanovený 30.9.2011 Stiahnuť - PDF
24/2011 VÚB banka Obec Šoporňa Potvrdenie o využ. služieb nonstop bankingu - Daniel Tóthová Potvrdenie o využ. služieb nonstop bankingu nestanovená 13.1.2011 14.1.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
23/2011 VÚB banka Obec Šoporňa Potvrdenie o využ. služieb nonstop bankingu - Milan Vlček Potvrdenie o využ. služieb nonstop bankingu nestanovená 26.4.2011 27.4.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
22/2011 PP & P Co., s.r.o. Obec Šoporňa Mandátna zmluva Šoporrňa - rozšír. kanal. a ČOV 11 250,00 € 5.4.2011 6.4.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
21/2011 OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o. Obec Šoporňa Zmluva o službách Prev. opatrenia pred povodňami 1 500,00 € 14.3.2011 15.3.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
20/2011 infoera, s.r.o. Obec Šoporňa Zmluva o poskyt. servis. služieb Zmluva o poskyt. servis. služieb  120,00 € 3.2.2011 1.3.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
19/2011 TRIMEL, s.r.o. Obec Šoporňa Zmluva o dielo 169/2011 IS SAMO programy 4 600,00 € 1.3.2011 6.4.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
18/2011 T-COM Obec Šoporňa Akceptácia prijatého návrhu na zriadenie služby Zriadenie služby Webhosting - WEB standard nestanovená 27.3.2011 28.3.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
17/2011 Eleonóra Jašková Obec Šoporňa Dohoda o splátkach Dohoda o splátkach 1 665,07 € 28.3.2011 30.3.2011 1.5.2014 Stiahnuť - PDF
16/2011 region PRESS Obec Šoporňa Zmluva o inzercii Zmluva o inzercii 49,68 € 24.3.2011 25.3.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
15/2011 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta Obec Šoporňa Dohoda aktivačná činnos 2 001,24 € 18.3.2011 19.3.2011 30.9.2011 Stiahnuť - PDF
14/2011 Ennvironmentálny fond Obec Šoporňa Žiados o stanovenie splátkového kalendára - odpoveď vypúšanie odpad. vôd 11 744,00 € 17.3.2011 18.3.2011 25.9.2011 Stiahnuť - PDF
13/2011 T-COM Obec Šoporňa Dodatok k zmluve o pripojení k existujúcej TP/ISTN pevná linka nestanovená 14.3.2011 15.3.2011 16.3.2013 Stiahnuť - PDF
12/2011 WEBYGROUP Obec Šoporňa Dohoda aktualizácia softvéru webyportál  252,00 € 4.3.2011 5.3.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
1 2 3