Otváracie hodiny na Zbernom dvore :

 

November 2018 - Marec 2019
Utorok : 09.00 – 17.00
Streda : 09.00 – 17.00
Štvrtok: 09.00 – 17.00
Piatok:  09.00 – 17.00
Sobota: 09.00 – 17.00 


Apríl 2019 - Október 2019

Utorok : 10.00 – 18.00
Streda : 10.00 – 18.00
Štvrtok: 10.00 – 18.00
Piatok:  10.00 – 18.00
Sobota: 10.00 – 18.00

 

Zber odpadov v obci :

Tuhý komunálny odpad (TKO):  každý druhý týždeň, vždy v pondelok a v utorok

Plasty :                                    každú druhú stredu, vždy po zbere TKO

Papier                                      vždy posledný štvrtok v mesiaci

 

Prípadné zmeny termínov budú včas oznámené na obecnej stránke  na úvodnej strane.