KONTAKTY

OBEC ŠOPORŇA

Šoporňa 1179

925 52  Šoporňa

erb
Kód obce: 504 050

IČO: 00306207

DIČ: 2021000938

Okres: Galanta

Kód okresu: 202

Kraj: Trnavský

Kód kraja: 2

Bankové spojenie: VÚB Galanta

Číslo účtu: 20021132/0200, IBAN: SK81 0200 0000 0000 2002 1132

Starosta obce:

Mgr. Adrián Macho

Zamestnanci OcÚ

 

Zuzana Belúchová
Alena Švecová
Michala Špániková
Daniela Vozárová
Lenka Gálová
Mgr. Katarína Búranová -MD
Ing. Martin Gála
Miroslava Cehláriková – RD
Ing. Matúš Šajbidor
Veronika Plešová
Jana Pribelová - zastupovanie počas RD 

Renáta Petrovská - zastupovanie počas MD

Michaela Grivalská - zastupovanie počas MD

 

Hlavný kontrolór obce:

Milena Veresová

Telefón:

 • Starosta : 0908 436 660
 • Prednosta: 0908 772 932
 • Sekretariát, podateľňa, pokladňa, rybárske lístky: 0940 633 914
 • Finančné oddelenie: 0940 633 917
 • Matrika, evidencia obyvateľov, overovanie podpisov a listín:  0940 633 916
 • Daň za psa, poplatok za TKO, automaty, verejné priestranstvo, nahlasovanie porúch verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu: 0940 633 920
 • Sociálne oddelenie: opatrovateľská služba, strava pre dôchodcov, sťažnosti a priestupky: 0940 633 919
 • Správa dane z nehnuteľností, poľnohospodárstvo: 0940 633 920
 • Mzdy a personalistika :  0940 633 918
 • Výstavba, voda, kanalizácia, OZ:  0940 633 922
 • Obecná knižnica: 0940 633 923
 • Verejné osvetlenie 0940 633 915

E-mail: