Sídlo a adresa

OBEC ŠOPORŇA

Šoporňa 1179

925 52  Šoporňa

erb
Kód obce: 504 050

IČO: 00306207

DIČ: 2021000938

Okres: Galanta

Kód okresu: 202

Kraj: Trnavský

Kód kraja: 2

Pondelok 8:00  -  16:00
Utorok        8:00  -  16:00
Streda          8:00  -  17:00
Štvrtok        nestránkový deň
Piatok          7:00   -  14:00
Príjem do poklade počas stránkových hodín