KOMISIE

KOMISIA FINANČNÁ A SPRÁVY OBECNÉHO MAJETKU

predseda:

Ing. Kristián Ščípa

 

členovia:

Ing. Jozef Nahácky
Ing. Pavel Lipovský
Mgr. Andrea Košková
p. Henrieta Korcová
p. Katarína Vagundová

p. Marián Petráš

 

zapisovateľ:

 

Ing. Matúš Šajbidor


KOMISIA VÝSTAVBY, ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A SPOLUPRÁCE S PODNIKATEĽSKÝMI SUBJEKTMI

predseda:

Ing. Jozef NAHÁCKY

 

členovia:

Ing. Marián Ferenc
p. Miroslav Baran
p. Marián Petráš
Ing. Andrej Hlavatý
Mgr. Róbert Daňo PhD.
Ing. Miroslav Špánik
Ing. Kristián Ščípa

 

zapisovateľ:

 

p. Miroslav Kovaľ


KOMISIA SOCIÁLNA, ZDRAVOTNÁ A OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU

predseda:

p. Marián PETRÁŠ

 

členovia:

Mgr. Jana Blahová
Ing. Viera Blahová
p. Helena Hipšová
PaedDr. Eva Kabrhelová
p. Ľubica Masaryková
p. Marta Rosypalová
p. Oľga Švecová
p. Monika Práznovská

 

zapisovateľka:

 

Mgr. Katarína Buranová


KOMISIA KULTÚRY, VZDELÁVANIA, MLÁDEŽE A ŠPORTU

predseda:

Ing. Marián FERENC

 

členovia:

PaedDr. Jozef Búran
Mgr. Stanislav Rosypal
p. Katarína Plocháňová
PaedDr. Eva Kabrhelová
p. Monika Práznovská
JUDr. Katarína Sokolová
 

 

zapisovateľka:

 

Daniela Vozárová


KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, OBCHODU A SLUŽIEB

predseda:

p. Stanislav BARTOŠ

 

členovia:

Mgr. Stanislav Rosypal
p. Katarína Plocháňová
RSDr. Zdenka Kiššová
Mgr. Róbert Daňo PhD.
Bc. Peter Blaschke
Ing. Ľuboš Sokol
p. Marek Gála
p. Viera Habová

 

zapisovateľka:

 

Zuzana Belúchová


KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU

predseda:

Ing. Galina GALOVÁ              

 

členovia:

Ing. Jozef Nahácky               
p. Stanislav Bartoš