KOMISIE

KOMISIA FINANČNÁ A SPRÁVY OBECNÉHO MAJETKU

predseda:

Miroslav Kovaľ

členovia:

Ing. Jozef Magdálik
Ing. Pavel Lipovský
Marián Petráš
Milan Hamaj

zapisovateľ:

Ing. Matúš Šajbidor


KOMISIA VÝSTAVBY, ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A SPOLUPRÁCE S PODNIKATEĽSKÝMI SUBJEKTMI

predseda:

Marián Petráš

členovia:

Miroslav Kovaľ
Mgr. Kamil Šmátrala
Mgr. Róbert Daňo PhD.
Ing. Miroslav Špánik
Ing. Miroslav Vesteg 

Miroslav Baran

 

zapisovateľka:

Daniela Vozárová


KOMISIA SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ 

predseda:

Mgr. Monika Práznovská

členovia:

Marián Biháry
PaedDr. Eva Kabrhelová
Oľga Kovaľová
Jana Pašková
Katarína Plocháňová
Marta Rosypalová
JUDr. Katarína Sokolová

 

zapisovateľka:

Renáta Petrovská


KOMISIA KULTÚRY, VZDELÁVANIA, MLÁDEŽE A ŠPORTU

predseda:

JUDr. Katarína Sokolová

členovia:

PaedDr. Jozef Búran
Miroslava Baranová
PaedDr. Eva Kabrhelová
Monika Práznovská
Radoslav Šmidák
Dušan Ščípa

zapisovateľka:

Veronika Plešová


KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, OBCHODU A SLUŽIEB

predseda:

Ing. Marián Ferenc

členovia:

Stanislav Bartoš
Andrej Fraňo
RSDr. Zdenka Kiššová
Mgr. Stanislav Novosád
Ivan Sokol
Radoslav Šmidák

 

zapisovateľka:

Zuzana Belúchová


KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU

predseda:

JUDr. Katarína Sokolová

členovia:

Stanislav Bartoš
Ing. Marián Ferenc
Marián Petráš
Katarína Plocháňová

zapisovateľka:

Lenka Gálová

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO PORIADKU

predseda:

Katarína Plocháňová

členovia:

Ing. Marián Ferenc
Marián Petráš
Mgr. Kamil Šmátrala.
 

zapisovateľka:

Renáta Petrovská