Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa koná každú poslednú stredu v mesiaci.

 

Nasledujúce zasadnutie OZ - ustanovujúce:

05.12.2018

 

2015

2016

2017

2018