Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa koná každú poslednú stredu v mesiaci.

 

Nasledujúce zasadnutie OZ:

31.01.2018

 

2015

2016