Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa koná každú poslednú stredu v mesiaci.

Zasadnutie OZ dňa 24.04.2019 je zrušené.

Nasledujúce zasadnutie OZ :

29.05.2019

 

2015

2016

2017

2018

2019