Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa koná každú poslednú stredu v mesiaci.

 

Nasledujúce zasadnutie OZ:

06.12.2017

 

2015

2016