Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa koná každú poslednú stredu v mesiaci.

 

Nasledujúce zasadnutie OZ :

30.01.2019

 

2015

2016

2017

2018