Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa koná každú poslednú stredu v mesiaci.

 

Nasledujúce zasadnutia OZ:

28.09.2016

26.10.2016

30.11.2016 

2015

2016