Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa koná každú poslednú stredu v mesiaci.

Nasledujúce zasadnutie OZ :

12.09.2019

 

2015

2016

2017

2018

2019