Zástupca starostu

PetrasAdresa: 925 52  Šoporňa 347

Mobil: 0918 516 177

E-mail: marian.petras@soporna.sk

Volebné obdobie: 2019 - 2023
Iné funkcie:
Volebná strana: KDH

V zmysle § 25  ods.7 zákona č. 369/1990 Z.z. Zákona o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov, starosta obce určil odmenu 350,00 Eur.