MIESTNE SPOLKY, ORGANIZÁCIE

 • Poľovnícke združenie „Domovina“
  Predseda: Štefan Kišš
 • Slovenský zväz zdravotne postihnutých
  Predseda: Ján Šmátrala
 • Klub paličkovej čipky pri MO Matice slovenskej
  Predseda: Hermína Homolová
 • Miestny spolok Slovenského červeného kríža
  Predseda: Štefan Hipp
 • Miestny odbor Matice slovenskej
  Predseda: Irena Štrpková
 • Klub dôchodcov Šoporňa
  Predseda: Ľudovít Csikós
 • Miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
  Predseda: Anton Kochan
 • Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu
  Predseda: Jozef Ščípa
 • Športový klub Šoporňa
  Predseda:  Mgr. Stanislav Rosypal
 • Zbor pre občianske záležitosti
  Predseda: Bc. Adriana Čerňanová
 • Dobrovoľný hasičský zbor

           Predseda: Tomáš Blaho

 

 

KULTÚRNE KRÚŽKY, SÚBORY A KLUBY

 

 • Detský divadelný súbor
 • Detský folklórny súbor VAŽINKA a ľudová hudba Muzička
 • Kino BRIGÁDA
 • Obecná knižnica
 • Spevácky súbor mužov a žien pri Klube dôchodcov