V obci sa nachádza zdravotné stredisko s naledujúcimi ordináciami:

lekárka pre deti a dorast - MUDr. Nagyová, 

všeobecná lekárka - MUDr. Petrovská

zubná ambulnicia - MUDr. Bucha