ŠKOLSTVO

Vedenie školy :

Riaditeľka školy: PaedDr. Eva Kabrhelová
Zástupkyňa ZŠ: Mgr. Mária Jeremiasová
Zástupkyna MŠ: Zuzana Juríčková

Telefónne čísla školy :

0907/821 872     riaditeľka
0917/878 786     zástupkyňa
031/7874 329     ekonomický úsek
031/7874 361     materská škola
031/7874 362     školská jedáleň

E-maily školy :

riaditelka@zssoporna.sk
zastupkyna@zssoporna.sk
ekonomka@zssoporna.sk
materskaskola@zssoporna.sk
skolskajedalen@zssoporna.sk

Adresa školy :

ZŠ s MŠ, Komenského 133, 925 52  Šoporňa

Webové sídlo školy :

www.zssoporna.sk