Komisia sociálna, zdravotná a ochrany verejného majetku

22.01.2015

18.02.2015

22.07.2015

24.09.2015

 

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu

15.01.2015

08.04.2015

15.06.2015

 

Komisia životného prostredia, obchodu a služieb

19.01.2015

09.02.2015

04.03.2015

10.06.2015

09.09.2015

16.12.2015

17.02.2016

08.06.2016

22.06.2016

Komisia výstavby, územného plánovania a spolupráce s podnikateľskými subjektami

21.01.2015

19.02.2015

19.03.2015

21.05.2015

02.09.2015

 

Komisia finančná a správy obecného majetku

08.01.2015

12.01.2015

09.02.2015

18.02.2015

12.03.2015

17.03.2015

18.05.2015

16.06.2015

17.08.2015

22.09.2015

21.10.2015

09.11.2015

09.03.2016

20.04.2016

02.05.2016

18.05.2016

22.06.2016

24.08.2016

26.09.2016

29.11.2016

18.01.2017

18.05.2017

21.06.2017

23.8.2017

3.10.2017

28.11.2017

16.1.2018