Komisia sociálna, zdravotná a ochrany verejného majetku

22.01.2015

18.02.2015

22.07.2015

24.09.2015

 

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu

15.01.2015

08.04.2015

15.06.2015

 

Komisia životného prostredia, obchodu a služieb

19.01.2015

09.02.2015

04.03.2015

10.06.2015

09.09.2015

16.12.2015

17.02.2016

08.06.2016

22.06.2016

Komisia výstavby, územného plánovania a spolupráce s podnikateľskými subjektami

21.01.2015

19.02.2015

19.03.2015

21.05.2015

02.09.2015

 

Komisia finančná a správy obecného majetku

Zápisnica z 2. zasadnutia finančnej komisie v roku 2019 zo dňa 21.2.2019

Zápisnica z 1. zasadnutia finančnej komisie v roku 2019 zo dňa 17.1.2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------

08.01.2015

12.01.2015

09.02.2015

18.02.2015

12.03.2015

17.03.2015

18.05.2015

16.06.2015

17.08.2015

22.09.2015

21.10.2015

09.11.2015

09.03.2016

20.04.2016

02.05.2016

18.05.2016

22.06.2016

24.08.2016

26.09.2016

29.11.2016

18.01.2017

18.05.2017

21.06.2017

23.8.2017

3.10.2017

28.11.2017

16.1.2018

26.3.2018

18.4.2018

22.5.2018

21.8.2018

15.10.2018