Telefón:

 • Starosta,  Mgr. Adrián Macho 0908 436 660
 • Prednosta, Ing. Martin Gála 0908 772 932
 • Sekretariát, podateľňa, pokladňa, rybárske lístky, Lenka Gálová 0940 633 914
 • Finančné oddelenie, Ing. Matúš Šajbidor 0940 633 917
 • Matrika, evidencia obyvateľov, overovanie podpisov a listín, Michala Špániková  0940 633 916
 • Daň za psa, poplatok za TKO, automaty, verejné priestranstvo, nahlasovanie porúch verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu, Jana Príbelová 0940 633 921
 • Sociálne oddelenie: opatrovateľská služba, strava pre dôchodcov, sťažnosti a priestupky, Mgr. Renáta Petrovská 0940 633 919
 • Správa dane z nehnuteľností, poľnohospodárstvo, Zuzana Belúchová 0940 633 920
 • Mzdy a personalistika, Alena Švecová  0940 633 918
 • Výstavba, voda, kanalizácia,Daniela Vozárová  0940 633 922
 • Obecná knižnica, Veronika Plešová 0940 633 923

E-mail: