Kalendár kultúrnych podujatí obce  v roku 2019  

 

 Marec:     Šopornanský  Fašanek

                 Medzinárodný deň žien

                 Uvítanie detí do života

 Apríl:           Stavanie mája

 Máj:             Deň matiek

 Jún:             Deň detí

 August:        Hody

                     Povstalecký guláš +   Oslava SNP

 September:  Šopornianska 12-ka

 Október:      Mesiac úcty k starším

 November:  Oslava 70-nikov                   

                      Katarínska zábava

December:     Mikuláš

                      Adventný večer slova a hudby a vianočné trhy   

                      Vianočné trhy                 

                      Silvester

 

 

MIESTNE SPOLKY, ORGANIZÁCIE

 • Poľovnícke združenie „Domovina“
  Predseda: Štefan Kišš
 • Divadlo „Bez rozdielu“
  Predseda: Magdaléna Švehlová
 • Slovenský zväz zdravotne postihnutých
  Predseda: Ján Šmátrala
 • Klub paličkovej čipky pri MO Matice slovenskej
  Predseda: Hermína Homolová
 • Miestny spolok Slovenského červeného kríža
  Predseda: Štefan Hipp
 • Miestny odbor Matice slovenskej
  Predseda: Mária Masarykova 
 • Klub dôchodcov Šoporňa
  Predseda: Miroslav Kovaľ
 • Miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
  Predseda: Ján Házy
 • Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu
  Predseda: Jozef Ščípa
 • Športový klub Šoporňa
  Predseda: Mgr. Stanislav Rosypál
 • Zbor pre občianske záležitosti
  Predseda: Mgr. Adriana Čerňanová

 

 

KULTÚRNE KRÚŽKY, SÚBORY A KLUBY

 

 • Detský divadelný súbor
 • Detský folklórny súbor VAŽINKA a ľudová hudba Muzička
 • Kino BRIGÁDA
 • Obecná knižnica
 • Spevácky súbor mužov a žien pri Klube dôchodcov