Zmluvy 2011

Číslo Zmluvná strana 1 Zmluvná strana 1 IČO Zmluvná strana 2 Zmluvná strana 2 IČO Názov Predmet Cena Dátum uzavretia zmuvy Dátum zverejnenia zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1/2011 Západoslovenská energetika Obec Šoporňa Zmluva o pripojení odbreného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti ZME Distribúcia, a.s. elektrina  158,20 € 3.2.2011 4.2.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
2/2011 Ing. Ladislav Billik - ABP Obec Šoporňa Zmluva o poskytovaní služieb BOZP a PO 36,00 € 5.1.2011 6.1.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
3/2011 Komunálna poisovňa Obec Šoporňa Poistná zmluva Poistenie zodpovednosti za škodu ... soc. služby  473,81 € 3.2.2011 4.2.2011 3.2.2012 Stiahnuť - PDF
4/2011 ZMO, región JE Jaslovské Bohunice Obec Šoporňa Darovacia zmluva Darovacia zmluva - Richtársky ples 20,00 € 14.2.2011 15.2.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
5/2011 Trnavský samosprávny kraj sekcia verejnej správy Obec Šoporňa Zmena v registri poskytovateľov soc. služieb Výpis z registra poskytovateľov soc. služieb nestanovená 10.2.2011 14.2.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
6/2011 MUDr. Michal Hudák, MPH Obec Šoporňa Zmluva o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti Dodatok č.2 k zmluve o poskyt. lek. posud. činnosti nestanovená 13.3.2011 14.3.2011 31.12.2013 Stiahnuť - PDF
7/2011 ANEO, s.r.o. Obec Šoporňa Zmluva o dielo č. 05/21/2011 nakladanie s elektronickým odpadom nestanovená 21.2.2011 22.2.2011 31.12.2014 Stiahnuť - PDF
8/2011 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta Obec Šoporňa Dohoda aktivačná činnosť  604,80 € 17.2.2011 18.2.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
9/2011 HAMOS, s.r.o. Šamorín Obec Šoporňa Zmluva o dielo 10-08-M zhodnotenie stabiliz. kalu z ČOV 9 996,00 € 28.2.2011 nestanovený nestanovený Stiahnuť - PDF
10/2011 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta Obec Šoporňa Dohoda 16 osôb MČ prac. pomer 8 004,96 € 1.3.2011 2.3.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
11/2011 JUDr. Mária Sotolářová Obec Šoporňa Zmluva o poskyt. práv pomoci - ukončenie práv. pomoc - ukončenie nestanovená 1.3.2011 2.3.2011 1.8.2011 Stiahnuť - PDF
12/2011 WEBYGROUP Obec Šoporňa Dohoda aktualizácia softvéru webyportál  252,00 € 4.3.2011 5.3.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
13/2011 T-COM Obec Šoporňa Dodatok k zmluve o pripojení k existujúcej TP/ISTN pevná linka nestanovená 14.3.2011 15.3.2011 16.3.2013 Stiahnuť - PDF
14/2011 Ennvironmentálny fond Obec Šoporňa Žiados o stanovenie splátkového kalendára - odpoveď vypúšanie odpad. vôd 11 744,00 € 17.3.2011 18.3.2011 25.9.2011 Stiahnuť - PDF
15/2011 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta Obec Šoporňa Dohoda aktivačná činnos 2 001,24 € 18.3.2011 19.3.2011 30.9.2011 Stiahnuť - PDF
16/2011 region PRESS Obec Šoporňa Zmluva o inzercii Zmluva o inzercii 49,68 € 24.3.2011 25.3.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
17/2011 Eleonóra Jašková Obec Šoporňa Dohoda o splátkach Dohoda o splátkach 1 665,07 € 28.3.2011 30.3.2011 1.5.2014 Stiahnuť - PDF
18/2011 T-COM Obec Šoporňa Akceptácia prijatého návrhu na zriadenie služby Zriadenie služby Webhosting - WEB standard nestanovená 27.3.2011 28.3.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
19/2011 TRIMEL, s.r.o. Obec Šoporňa Zmluva o dielo 169/2011 IS SAMO programy 4 600,00 € 1.3.2011 6.4.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
20/2011 infoera, s.r.o. Obec Šoporňa Zmluva o poskyt. servis. služieb Zmluva o poskyt. servis. služieb  120,00 € 3.2.2011 1.3.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
21/2011 OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o. Obec Šoporňa Zmluva o službách Prev. opatrenia pred povodňami 1 500,00 € 14.3.2011 15.3.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
22/2011 PP & P Co., s.r.o. Obec Šoporňa Mandátna zmluva Šoporrňa - rozšír. kanal. a ČOV 11 250,00 € 5.4.2011 6.4.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
23/2011 VÚB banka Obec Šoporňa Potvrdenie o využ. služieb nonstop bankingu - Milan Vlček Potvrdenie o využ. služieb nonstop bankingu nestanovená 26.4.2011 27.4.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
24/2011 VÚB banka Obec Šoporňa Potvrdenie o využ. služieb nonstop bankingu - Daniel Tóthová Potvrdenie o využ. služieb nonstop bankingu nestanovená 13.1.2011 14.1.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
25/2011 Generali Slovensko Obec Šoporňa Úrazové poistenie - Aktivační pracovníci Úrazové poistenie - Aktivační pracovníci 14,64 € 28.2.2011 nestanovený 30.9.2011 Stiahnuť - PDF
26/2011 VÚB banka Obec Šoporňa Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet nestanovená 29.4.2011 30.4.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
27/2011 Ondrušek a Partners, s.r.o. Obec Šoporňa Zmluva o poskyt. práv. služieb poskyt. práv služieb nestanovená 19.5.2011 20.5.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
28/2011 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Obec Šoporňa Dohoda o splátkach Projekt ČOV a Kanalizácia 34 018,00 € 5.5.2011 6.5.2011 1.1.2012 Stiahnuť - PDF
29/2011 Igor Zelina Obec Šoporňa Kúpna zmluva Unimobunka  850,00 € 9.5.2011 10.5.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
30/2011 Igor Zelina Obec Šoporňa Kúpna zmluva Unimobunka  850,00 € 2.5.2011 3.5.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
31/2011 Komunálna poisovňa Obec Šoporňa Úrazové poistenie sčítacích komisárov Sčítanie 2011 96,00 € 15.5.2011 16.5.2011 nestanovený
32/2011 Orange Obec Šoporňa Zmluva Orange Zmluva o pripojení nestanovená 26.5.2011 27.5.2011 8.12.2016 Stiahnuť - PDF
33/2011 Katastrálny úrad Trnava Obec Šoporňa Zmulva o poskyt. údajov z IS geodézie, kartografie a katastra poskyt. údajov z IS geodézie, kartografie a katastra  149,37 € 1.6.2011 2.6.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
34/2011 Komunálna poisovňa Obec Šoporňa Úrazové poistenie Dobrovoľnícka činnos 26,56 € 30.3.2011 31.3.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
35/2011 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta Obec Šoporňa Dohoda č.6 Poskytovanie starostlivosti a ochranu pred povodňami 3 001,86 € 20.6.2011 21.6.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
36/2011 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. Obec Šoporňa Zmluva o prevádzkovaní ZVS, a.s. Nitra prevádzkovanie ZVS nestanovená 28.6.2011 29.6.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
37/2011 UNION z.p., a.s. Obec Šoporňa Zmluva o využ. elekt. služieb využ. elekt. služieb nestanovená 8.7.2011 9.7.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
38/2011 Západoslovenská energetika Obec Šoporňa Potvrdenie ukončenia zmluvy výpoveď zmeny nestanovená 25.7.2011 26.7.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
39/2011 PROFI STAV TEAM, s.r.o. Obec Šoporňa Zmluva o zadanie zákazky Detské ihrisko 11 025,38 € 22.7.2011 23.7.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
40/2011 Peter Adámek st. Obec Šoporňa Zmluva o dielo Zmluva o dielo nestanovená 3.8.2011 4.8.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
41/2011 Energet, s.r.o. Obec Šoporňa Zmluva o poskyt. nadstandard. odbor. poradenstva Zmluva o poskyt. nadstandard. odbor. poradenstva nestanovená 3.8.2011 4.8.2011 3.8.2013 Stiahnuť - PDF
42/2011 TIMS, s.r.o. Obec Šoporňa Zmluva o dielo Oprava MK v obci Šoporňa 8 376,33 € 20.6.2011 21.6.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
43/2011 Trnavský samosprávny kraj Obec Šoporňa Zmluva č. 63/OŠTK/2011 o poskyt. účelovej dotácie Zmluva č. 63/OŠTK/2011 o poskyt. účelovej dotácie nestanovená 24.8.2011 25.8.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
44/2011 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta Obec Šoporňa Dohoda o poskyt. príspevku na aktiv. činnos Dohoda o poskyt. príspevku na aktiv. činnos nestanovená 23.8.2011 24.8.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
45/2011 Komunal Energy, a.s. Obec Šoporňa Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti združenie dodávky elektriny nestanovená 17.8.2011 18.8.2011 31.12.2013 Stiahnuť - PDF
46/2011 Orange Obec Šoporňa Dodatok k zmluve o pripojení Dodatok k zmluve o pripojení nestanovená 5.9.2011 6.9.2011 7.9.2013 Stiahnuť - PDF
47/2011 ZSE, a.s., Bratislava Obec Šoporňa Návrh zmluvy o pripojení odberného el. zariadenia Návrh zmluvy o pripojení odberného el. zariadenia 13,28 € 30.8.2011 26.9.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
48/2011 Západoslovenská energetika Obec Šoporňa Návrh zmluvy o pripojení odb. el. zariadienia Návrh zmluvy o pripojení odb. el. zariadienia nestanovená 22.9.2011 30.9.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
49/2011 Západoslovenská energetika Obec Šoporňa Návrh zmluvy o pripojení odberného el. zariadenia Návrh zmluvy o pripojení odberného el. zariadenia nestanovená 9.9.2011 10.9.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
50/2011 HYDROMELIORÁCIE štát. podnik Obec Šoporňa Nájomná zmluva hospodárenie s majetkom štátu (odvodňovacie kanále) v katastrálnom území obce Šoporňa  159,80 € 18.10.2011 19.10.2011 1.1.2021 Stiahnuť - PDF
51/2011 R1 Solar, s.r.o., Šenkice Obec Šoporňa Nájomná zmluva prenájom strechy budovy ZŠ s MŠ 3 570,00 € 5.10.2011 6.10.2011 1.1.2026 Stiahnuť - PDF
52/2011 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta Obec Šoporňa Dodatok k dohode č. 15 poskyt. príspevku na podporu reg. a miest. nezamestnanosti nestanovená 24.10.2011 24.10.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
53/2011 Západoslovenská energetika Obec Šoporňa Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Pripojenie nového odberného miesta nestanovená 26.10.2011 27.10.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
54/2011 Ing. Dagmar Horáková Obec Šoporňa Zmluva o vykonaní auditorskej činnosti audit ročnej účtovnej závierky za účt. o. 2010 2 000,00 € 20.10.2011 21.11.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
55/2011 ZSE Distribúcia, a. s. 36 361 518 Obec Šoporňa Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy nestanovená 16.11.2011 16.11.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
56/2011 regionPRES s.r.o. 36252417 Obec Šoporňa Zmluva o inzercii Zmluva o inzercii 65,88 € 23.11.2011 23.11.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
57/2011 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva č. 63 /OŠTK/ 2011 o poskytnutí účelovej dotácie Zmluva č. 63 /OŠTK/ 2011 o poskytnutí účelovej dotácie nestanovená 24.8.2011 24.8.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
58/2011 KOMPLEX - odpadová spoločnos, s.r.o. 34100644 Obec Šoporňa Darovacia zmluva Darovacia zmluva  365,00 € 28.11.2011 28.11.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
59/2011 Jozef Bábik - BAB Consult 40657141 Obec Šoporňa 00306207 Dodatok k mandátnej zmluve Dodatok k mandátnej zmluve nestanovená 8.12.2011 8.12.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
60/2011 KOMPLEX - odpadová spoločnos, s.r.o. 34100644 Obec Šoporňa DODATOK č. 1 K ZMLUVE č. 114/2009 DODATOK č. 1 K ZMLUVE č. 114/2009 7,07 € 22.12.2011 22.12.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
61/2011 Mesto Sereď 306169 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu na úseku školstva zriadenie školského SOU pre výkon úloh štátnej správy v školstve nestanovená 27.12.2011 28.12.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF
0/2011 Ruman Ján Obec Šoporňa 00306207 Kúpna zmluva kúpa 13,86 € 12.1.2011 18.1.2011 nestanovený Stiahnuť - PDF