Zmluvy 2015

 

Číslo Zmluvná strana 1 Zmluvná strana 1 IČO Zmluvná strana 2 Zmluvná strana 2 IČO Názov Predmet Cena Dátum zverejnenia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1/2015 Dárius Korosi, Šaľa 46307737 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o dielo o servise počítačov a a počítačovej siete Predmetom zmluvy je pravidelné vykonávanie servisu počítačov, prídavných zariadení a počítačovej siete Objednávateľa 150,00 mesačne 09.01.2015 10.01.2015   Stiahnuť - PDF
2/2015 Infoera s.r.o., Pata 46009604 Obec Šoporňa 00306207 Dohoda o zrušení záväzku Predmetom je zrušenie záväzku   31.1.2015 1.2.2015   Stiahnuť - PDF
3/2015 Robert Javor REJK-NET 34645136 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o poskytnuti udrzby a servisu udrzba a oprava systemu EZS 50 € bez DPH mesacne   14.2.2015   Stiahnuť PDF
4/2015 Robert Javor REJK-NET 34645136 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o poskytnutí technickej služby montáž zabezpeč. Systému, údržba 926,4 €   14.2.2015   Stiahnuť PDF
5/2015 Agricola, spol. s r.o. 31449760 Obec Šoporňa 00306207 Nájomná zmluva nájom poľnohospodárskych pozemkov 150€ / 1 ha   14.2.2015   Stiahnuť PDF
6/2015 Cemis, s.r.o. 44605170 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o dielo oprava výtlkov miestnej komunikácie 41,40 € / 1m2 27.2.2015 28.2.2015   Stiahnuť PDF
7/2015 MajkoDesignStudio, s.r.o. 47574461 Obec Šoporňa 00306207 Zmluvy o poskytnuti sluzieb poskynutie mediálneho priestoru 200 € / mesačne 2.2.2015 3.2.2015   Stiahnuť PDF
8/2015 ÚPSVaR Galanta 30794536 Obec Šoporňa 00306207 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Pomoc v hmotnej núdzi   7.3.2015 1.2.2015   Stiahnuť PDF
9/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta 30794536 Obec Šoporňa 00306207 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti   7.3.2015 1.2.2015   Stiahnuť PDF
10/2015 Sereď mesto 00306169      Dodatok o zriadeni spolocneho obecneho uraddu Zriadenie spolocneho obecneho uradu - dodatok č. 5         Stiahnuť PDF
11/2015 EMPEMONT Slovakia s. r. o. 44618981 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o realizácií informačného panelu pre meranie rýchlostí vozidiel Realizácia informačného panelu pre meranie rýchlostí vozidiel   22.4.2015 14.4.2015   Stiahnuť PDF
12/2015 Slovenský plynáresnký priemysel, a.s. 35815256 Obec Šoporňa 00306207 Dodatok k zmluve o dodávke plynu Zmluva o dodávke plynu - dodatok č.3         Stiahnuť PDF
13/2015 Regionálna poradenská spoločnosť, a.s. 43858376 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o spolupráci a poradenstve Zmluva o spolupráci a poradenstve   27.5.2015     Stiahnuť PDF
14/2015

TAX - AUDIT Slovensko, spol. s.r.o.

36219835 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o zabezpečení audítorkých a overovacích prác Zmluva o zabezpečení audítorkých a overovacích prác v roku 2014   2.6.2015     Stiahnuť PDF
15/2015 S-REAL HOLDING s.r.o. 36555321 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemkov Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemkov   3.6.2015     Stiahnuť PDF
16/2015 manželia Gálovi    Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o predaji pozemku Zmluva o predaji pozemku   16.6.2015     Stiahnuť PDF
17/2015 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Zmluva o budúcej kúpnej zmluve   22.6.2015     Stiahnuť PDF
18/2015 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien   22.6.2015     Stiahnuť PDF
19/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o poskytnutí dotácie  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 40 000€ 2.7.2015     Stiahnuť PDF
20/2015 Veriton, s.r.o. 47883979 Obec Šoporňa 0030620 Mandátna zmluva Mandátna zmluva   6.8.2015     Stiahnuť PDF
21/2015 Daňový úrad   Obec Šoporňa 0030620 Dohoda Dohoda o elektronickom doručovaní   21.8.2015     Stiahnuť PDF
22/2015 Mgr. Patrik Červenák a Miriam Červenáková   Obec Šoporňa 0030620 Kúpna zmluva Kúpna zmluva   11.9.2015     Stiahnuť PDF