Akcie klubu dôchodcov na rok 2018

Návrh akcií klubu dôchodcov v Šoporni na rok 2018:

 

18. Január        -  stretnutie aktívnych členov

26. Január        -  stretnutie nových členov klubu

Február            -   návšteva divadla v Seredi

10. Február      -  Obecný fašanek pochovávanie basy

13. Február      -  Fašiangový bál dôchodcov

23. Február      -  Výročná členská schôdza

 6.  Apríl           -  I. štvrťročné posedenie

21. Apríl           -  Deň zeme –zdravotná prechádzka okolo

                           starého Váhu

Apríl                 -  návšteva divadla A.B. Nitra

30. Apríl              -   Stavanie mája

 1. mája               -   Festival folklóru Galanta

16. Máj            -  kúpanie na termálnom kúpalisku

                        -   Majáles v klube dôchodcov

16. Jún            -  Medzinárodný folklórny festival Myjava

20. Jún            -  kúpanie na termálnom kúpalisku

29. Jún            -  II. štvrťročné posedenie

 8. August       -  kúpanie na termálnom kúpalisku

29. august      -  Oslavy SNP- povstalecký guláš a stretnutie

                          s priateľmi z Maďarska

29.September – Dni zelá Stupava

Október      -  Návšteva divadla

 5. október      -   III. štvrťročné posedenie

December  -  Vianočné trhy

                      Vystúpenie spevokolu v kostole

28. december -  IV. štvrťročné a silvestrovské posedenie

                   

              

 

                                                        Výbor klubu dôchodcov