Akcie klubu dôchodcov na rok 2019

 

Návrh akcií Klubu dôchodcov v Šoporni na rok 2019

 

Január

22.január                    stretnutie aktívnych členov klubu

25.január                    výročná členská schôdza

Február

13.február                  kúpalisko Veľký Meder

20. február                 návšteva divadelného predstavenia Nitra -Dámsky krajčír

Marec

2. marec                     Šopornianský  fašanek - pochovávanie basy

5. marec                     Fašiangový bál dôchodcov

8. marec                     MDŽ oslavy obce  v kul. dome

Apríl

5. apríl                        I. štvrťročné posedenie

13. apríl                      Deň zeme – zdrav. prechádzka okolo starého  koryta Váhu.                       .

30. apríl                      Stavanie mája

Máj

12. máj                       Deň matiek

15. máj                       návšteva termálneho kúpaliska- V. Meder

24. máj                       Majáles  klubu dôchodcov

Jún

12. jún                        návšteva termálneho kúpaliska -Dun. Streda

21.-23. Jún                  Folklórny festival na Myjave 60. Výročie

28. jún                        II. štvrťročné posedenie

August                       

29. august                   Oslavy SNP- povstalecký guláš

September

4. september              návšteva termálneho kúpaliska –Poľný Kesov

13. september            III. štvrťročné posedenie

Október                     Návšteva divadelného predstavenia

5.-6.október                Stupava - zelí 

December                  Vianočné trhy

                                   Vystúpenie spevokolu v kostole

27. december             IV. štvrťročné posedenie a silvestrovské posedenie

                                                          

                                                                    Výbor klubu dôchodcov