Objednávky 2015

2. stránka

ČísloPredmetCenaDodávateľDodávateľ IČOOdberateľOdberateľ IČODátum vystaveniaDátum zverejneniaMenoFunkciaPoznámka
26/2015 obálky do vlastných rúk, s okienkom 76,45 Harmanec-Kuvert spol. s.r.o. Obec Šoporňa 00306207 07/10/2015 10.7. 2015
27/2015 zabezpečenie verejného obstarávania 1176 LEDAS s.r.o. Obec Šoporňa 00306207 13.7.2015 10.7. 2015
28/2015 odbočenie verejného vodovodu 180 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Obec Šoporňa 00306207 07/30/2015 20.7. 2015
29/2015 uloženie odpadov - stavebná suť 65 Prestav J.S. Obec Šoporňa 00306207 07/21/2015 20.7. 2015
30/2015 obhliadka a doprava 199 Pro EL - Slovakia s.r.o. Obec Šoporňa 00306207 07/21/2015 28.7. 2015
31/2015 spracovanie podkladov pre verej. osvetlenie 900 Pro EL - Slovakia s.r.o. Obec Šoporňa 00306207 07/21/2015 28.7. 2015
32/2015 vypracovanie štúdie verej.osvetlenia 990 Pro EL - Slovakia s.r.o. Obec Šoporňa 00306207 07/21/2015 28.7. 2015
33/2015 zabezp. Projekt. Dokum. 1650 STRAW building s.r.o. Obec Šoporňa 00306207 07/27/2015 28.7. 2015
34/2015 príprava a tlač šopornanských novín 978 Ryal print s.r.o. Obec Šoporňa 00306207 07/27/2015 28.7. 2015
35/2015 grafické a DTP šopornianske noviny 576 Ryal print s.r.o. Obec Šoporňa 00306207 07/27/2015 28.7. 2015
36/2015 náramky k hodovým slávnostiam 900 Wristbands s.r.o. Obec Šoporňa 00306207 07/29/2015 28.7. 2015
37/2015 projekt uzavretie miestnej komun.+dopr.značky 250 K&Z Project s.r.o. Obec Šoporňa 00306207 07/30/2015 28.7. 2015
38/2015 vyprac. Projekt. Domuknemtácie - Kanazlizácia 1500 Veriton s.r.o. Obec Šoporňa 00306207 08/05/2015 28.7. 2015
39/2015 oprava havarijného stavu skladov a jedálne 4,000 CPP stavebná spoločnosť Obec Šoporňa 00306207 08/05/2015 28.7. 2015
40/2015 zapožičanie mobilných toaliet s príslušenstvom, hud.prod. 1550 ASALER spol. s r.o. Obec Šoporňa 00306207 08/05/2015 28.7. 2015 opr. obj.
41/2015 zabezpečenie hudby počas hodových slávností 750 DJ Peter Alfoldi - Apamedia Obec Šoporňa 00306207 08/07/2015 28.7. 2015
42/2015 oprava stroja RE 22 - školská jedáleň 912,48 Ladislav Sebok Obec Šoporňa 00306207 08/10/2015 28.7. 2015
43/2015 oprava havarijného stavu skladov a jedálne 4000 CPP stavebná spoločnosť Obec Šoporňa 00306207 08/10/2015 28.7. 2015
44/2015 potvrdenie štátnej ochrany prírody k NATURA 65 ŠOP SR Banská Bystrica Obec Šoporňa 00306207 08/24/2015 3.9. 2015
46/2015 stavebný dozor pri rekonštrukcii MŠ v Šoporni 600 Eur IČOSTAV s.r.o. Obec Šoporňa 00306207 22.09.2015 25.09.2015
47/2015 kremcia p. J. Vaška 340 Zoltán Sarkozi 41265033 Obec Šoporňa 00306207 1.10.2015
48/2015 Odbočenie verejnéhovodovodu 180 ZVS Šaľa Obec Šoporňa 00306207 07.10.2015
49/2015 dávkovacie čerpadlo Water resources Obec Šoporňa 00306207 12.10.2015 27.102015
50/2015 mikrobiologický rozbor vody ZVS Šaľa Obec Šoporňa 00306207 27.10.2015 27.10.2015
51/2015 nástenné hodiny 650 JOZEF SMRHOLA-OLYMP 32581190 Obec Šoporňa 00306207 27.10.2015 06.11.2015
1 2 3 4