40. VÝROČIE OD ÚMRTIA – PIETNA SPOMIENKA NA PÁNA SPRÁVCU GRILLA