Oceňovanie obyvateľov obce pri príležitosti 120. výročia od narodenia správcu Grilla