Faktúry 2013

6. stránka

ČísloČíslo internéPredmetCenaKu zmluve č.DodávateľDodávateľ IČOOdberateľOdberateľ IČODátum vystaveniaDátum doručeniaDátum splatnostiDátum zverejneniaSpôsob úhrady
1212006253 126/2013 Dodávka elektriny za rok 2012 596.00 Komunal Energy, s.r.o., Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-01-01 2013-03-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
1212006256 127/2013 Dodávka elektriny za rok 2012 317.63 Komunal Energy, s.r.o., Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-01-01 2013-03-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
1212006257 128/2013 Dodávka elektriny za rok 2012 631.64 Komunal Energy, s.r.o., Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-01-01 2013-03-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
1212006258 129/2013 Dodávka elektriny za rok 2012 306.38 Komunal Energy, s.r.o., Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-01-01 2013-03-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
1212006261 130/2013 Dodávka elektriny za rok 2012 1942.91 Komunal Energy, s.r.o., Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-01-01 2013-03-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
1212006260 131/2013 Dodávka elektriny za rok 2012 -7.11 Komunal Energy, s.r.o., Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-01-01 2013-03-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
1212006259 132/2013 Dodávka elektriny za rok 2012 -545.96 Komunal Energy, s.r.o., Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-01-01 2013-03-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
1212006255 133/2013 Dodávka elektriny za rok 2012 -15.59 Komunal Energy, s.r.o., Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-01-01 2013-03-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
1212006254 134/2013 Dodávka elektriny za rok 2012 -746.10 Komunal Energy, s.r.o., Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-01-01 2013-03-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
1212006251 135/2013 Dodávka elektriny za rok 2012 -62.99 Komunal Energy, s.r.o., Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-01-01 2013-03-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
1212006250 136/2013 Dodávka elektriny za rok 2012 -707.12 Komunal Energy, s.r.o., Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-01-01 2013-03-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
1300396 137/2013 Sada hadíc Flamenflex Blue s AWG spojkami 754.80 Marcela Kavalková Faturová - FIRE system, Korňa 41827449 Obec Šoporňa 00306207 2013-03-19 2013-04-02 31.3. 2015 prevodný príkaz
8330011619 138/2013 Vodné a stočné za obdobie od 01.01.2013 do 05.03.2013 (Hasiči) 20.32 Západoslovenská vodárenská spoločnos, Nitra 36550949 Obec Šoporňa 00306207 2013-03-14 2013-03-28 31.3. 2015 prevodný príkaz
01310057 139/2013 Vývoz odpadu vozidlom RN 362.08 TECOM SEREĎ,s.r.o., Sereď 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2013-03-19 2013-04-02 31.3. 2015 prevodný príkaz
4590304950 140/2013 Pohonné hmoty 130.07 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 Obec Šoporňa 00306207 2013-03-17 2013-03-25 31.3. 2015 prevodný príkaz
1212006246 141/2013 Dodávka elektriny za rok 2012 1496.29 Komunal Energy, s.r.o., Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-01-01 2013-03-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
130100033 142/2013 Kancelárske potreby 176.98 infoera s.r.o., Pata 46009604 Obec Šoporňa 00306207 2013-03-22 2013-04-05 31.3. 2015 prevodný príkaz
2013980005 143/2013 Lekársky nález - Štefan Stanka 10.00 MUDr. Petrovská Marta, s.r.o., Šoporňa 45880131 Obec Šoporňa 00306207 2013-03-19 2013-04-18 31.3. 2015 prevodný príkaz
9/13/BCT14 144/2013 Dodávka a montáž strojnotechnologického zariadenia ČOV Šoporňa 9318.00 BioCompact spol.s.r.o., Bratislava 35706201 Obec Šoporňa 00306207 2013-03-15 2013-04-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
1111085 145/2013 Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny 2775.34 Komunal Energy, s.r.o., Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-03-04 2013-03-15 31.3. 2015 prevodný príkaz
0000019976 146/2013 Prilby pre požiarnikov 139.90 EXIsport,s.r.o., Košice 31723420 Obec Šoporňa 00306207 2013-04-02 2013-04-16 31.3. 2015 prevodný príkaz
01310075 147/2013 Vývoz odpadu vozidlom RN 160.92 TECOM SEREĎ,s.r.o., Sereď 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2013-03-27 2013-04-10 31.3. 2015 prevodný príkaz
01310076 148/2013 Vývoz komunálneho odpadu za mesiac marec 2013 1361.20 TECOM SEREĎ,s.r.o., Sereď 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2013-03-27 2013-04-10 31.3. 2015 prevodný príkaz
01310072 149/2013 Vývoz odpadu vozidlom RN 382.20 TECOM SEREĎ,s.r.o., Sereď 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2013-03-25 2013-04-08 31.3. 2015 prevodný príkaz
7/2013 150/2013 Stravné detí v hmotnej núdzi za mesiac marec 2013 402.22 ZŠ s MŠ v Šoporni 36080519 Obec Šoporňa 00306207 2013-03-28 2013-04-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31