Faktúry 2013

4. stránka

ČísloČíslo internéPredmetCenaKu zmluve č.DodávateľDodávateľ IČOOdberateľOdberateľ IČODátum vystaveniaDátum doručeniaDátum splatnostiDátum zverejneniaSpôsob úhrady
2302073 76/2013 Pozáručný servis ekonomického systému IS SAMO za rok 2013 828.00 TRIMEL s.r.o. Bratislava 31319068 Obec Šoporňa 00306207 2013-02-13 2013-02-27 31.3. 2015 prevodný príkaz
10 77/2013 Prečistenie kanalizácie hydročističom 624.00 Milan Šiška, Vinohrady n/Váhom 45238120 Obec Šoporňa 00306207 2013-02-19 2013-03-06 31.3. 2015 prevodný príkaz
01310037 78/2013 Vozidlo S 706 s namotanou radlicou a sypačom 611.62 TECOM SEREĎ,s.r.o., Sereď Obec Šoporňa 00306207 2013-02-19 2013-02-28 31.3. 2015 prevodný príkaz
4590297170 79/2013 Pohonné hmoty 186.15 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 Obec Šoporňa 00306207 2013-02-17 2013-02-25 31.3. 2015
1502/2013 80/2013 Foto a video dokumentácia Šopornanský Fašanek 245.00 Vladimír Klčo, Foto Video štúdio Sereď 30374839 Obec Šoporňa 00306207 2013-02-15 2013-03-01 31.3. 2015 prevodný príkaz
130100017 81/2013 ESET Endpoint Antivirus GOV 5 - 24 190.08 infoera s.r.o., Pata 46009604 Obec Šoporňa 00306207 2013-02-18 2013-03-04 31.3. 2015 prevodný príkaz
2013/01 82/2013 Darčekové predmety v počte 450 ks ( 1ks/2,00eur) pri príležitosti MDŽ 900.00 Kvetinárstvo - Mariana Urminská, Šoporňa 32353545 Obec Šoporňa 00306207 2013-02-26 2013-03-12 31.3. 2015 prevodný príkaz
15 83/2013 Prečistenie kanalizácie hydročističom 324.00 Milan Šiška, Vinohrady n/Váhom 45238120 Obec Šoporňa 00306207 2013-02-26 2013-03-13 31.3. 2015 prevodný príkaz
01310043 84/2013 Vývoz odpadu vozidlom RN 201.16 TECOM SEREĎ,s.r.o., Sereď 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2013-02-25 2013-03-11 31.3. 2015 prevodný príkaz
01310048 85/2013 Vývoz komunálneho odpadu za mesiac február 2013 1361.20 TECOM SEREĎ,s.r.o., Sereď 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2013-02-28 2013-03-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
01310047 86/2013 Vývoz odpadu vozidlom RN 160.92 TECOM SEREĎ,s.r.o., Sereď 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2013-02-27 2013-03-13 31.3. 2015 prevodný príkaz
4/2013 87/2013 Stravné detí v hmotnej núdzi za mesiac február 2013 446.61 Základná škola s materskou školou Šoporňa 36080519 Obec Šoporňa 00306207 2013-03-01 2013-03-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
5/2013 88/2013 Stravné pre dôchodcov a zamestnancov OcÚ za mesiac február 2013 864.36 Základná škola s materskou školou Šoporňa 30680519 Obec Šoporňa 00306207 2013-03-01 2013-03-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
6/2013 89/2013 Režijné náklady za mesiac február 2013 - Dôchodcovia a pracovníci OcÚ 912.38 Základná škola s materskou školou Šoporňa 36080519 Obec Šoporňa 00306207 2013-03-01 2013-03-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
4/13/PRE 90/2013 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia pre stavbu ČOV Šoporňa - intenzifikácia. 10920.00 PRESTA spol.s.r.o., Bratislava 35843365 Obec Šoporňa 00306207 2013-02-28 2013-03-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
032013 91/2013 Čerpanie kalu z čističky 336.00 Pavol Masaryk, Šoporňa 40218015 Obec Šoporňa 00306207 2013-03-01 2013-03-15 31.3. 2015 prevodný príkaz
1319 92/2013 Pravidelné revízie zariadení el.zabezpečovacej signalizácie 915.24 Peter Ružička SIGNÁL, ŠaĽa 34763422 Obec Šoporňa 00306207 2013-03-03 2013-03-10 31.3. 2015 prevodný príkaz
7292700809 93/2013 Dodávka zemného plynu od 01.03.2013 do 31.03.2013 4322.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 35815256 Obec Šoporňa 00306207 2013-03-01 2013-03-15 31.3. 2015 prevodný príkaz
1111085 94/2013 Dodávka elektriny 2775.34 Komunal Energy, s.r.o., Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-03-05 2013-03-15 31.3. 2015 prevodný príkaz
2013980003 95/2013 Lek.nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu starostlivos - A.Ščípa 10.00 MUDr. Petrovská Marta, s.r.o., Šoporňa 45880131 Obec Šoporňa 00306207 2013-03-04 2013-04-03 31.3. 2015 prevodný príkaz
8330006839 96/2013 Vodné a stočné za obdobie od 01.01.2013 do 27.02.2013 (Klub dôchodcov) 8.89 Západoslovenská vodárenská spoločnos, Nitra 36550949 Obec Šoporňa 00306207 2013-02-28 2013-03-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
03/2013 97/2013 Cintorínske služby a práce spojené s prevádzkou cintorína v mesiaci február 2013 710.35 František Horský, Šoporňa 32357524 Obec Šoporňa 00306207 2013-03-04 2013-03-08 31.3. 2015 prevodný príkaz
130100023 98/2013 Mesačný paušál za IT služby, február 2013 120.00 Infoera, s.r.o., Pata 46009604 Obec Šoporňa 00306207 2013-03-04 2013-03-18 31.3. 2015 prevodný príkaz
130100026 99/2013 IT služby 144.00 Infoera, s.r.o., Pata 46009604 Obec Šoporňa 00306207 2013-03-05 2013-03-19 31.3. 2015 prevodný príkaz
20/3031 100/2013 Odchyt túlavých psov v obci Šoporňa. 203.04 MVDr.Inštitorisová I., Nitra 33706573 Obec Šoporňa 00306207 2013-03-01 2013-03-15 31.3. 2015 prevodný príkaz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31