Faktúry 2013

30. stránka

ČísloČíslo internéPredmetCenaKu zmluve č.DodávateľDodávateľ IČOOdberateľOdberateľ IČODátum vystaveniaDátum doručeniaDátum splatnostiDátum zverejneniaSpôsob úhrady
01310372 726/2013 Vývoz odpadu vozidlom RN 60,35 TECOM SERED, s.r.o., Sereď 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2013-12-18 2014-01-01 31.3. 2015 prevodný príkaz
3013720417 727/2013 Odbočenie na verejnom vodovode 202,14 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 Obec Šoporňa 00306207 2013-12-20 2014-01-03 31.3. 2015 prevodný príkaz
1101347247 728/2013 Daňové právo s vysvetlivkami 42,90 IURA EDITION, spol. s.r.o., Bratislava 31348262 Obec Šoporňa 00306207 2013-12-30 2014-01-13 31.3. 2015 prevodný príkaz
13292 729/2013 Služby BOZP a Požiarnej ochrany za 4. štvrťrok 2013 102,00 Ing. Ladislav Billik - ABP, Hlohovec 40377008 Obec Šoporňa 00306207 2013-12-30 2014-01-13 31.3. 2015 prevodný príkaz
130552 730/2013 Prevádzkovanie vodohospod. diela, ČOV a kanalizácia v obci Šoporňa 478,00 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Nitra 22819983 Obec Šoporňa 00306207 2013-12-20 2014-01-13 31.3. 2015 prevodný príkaz
VF 13413 731/2013 Grafické a tlačiarenske služby 480,00 FOREKO, s.r.o., Sereď 36224791 Obec Šoporňa 00306207 2013-12-30 2014-01-13 31.3. 2015 prevodný príkaz
2013980023 732/2013 Lekársky nález na posúdenie odkázanosti na sociálnu starostlivosť 10,00 MUDr. Marta Petrovská, Šoporňa 45880131 Obec Šoporňa 00306207 2013-12-31 2014-01-30 31.3. 2015 prevodný príkaz
01/2014 733/2013 Cintorínske služby a práce spojené s prevádzkovaním cintorína v mesiaci december 2013 650,60 František Horský, Pohrebná služba, Šoporňa 32357524 Obec Šoporňa 00306207 2013-12-31 2014-01-08 31.3. 2015 prevodný príkaz
140100004 734/2013 Mesačný paušál za IT služby za mesiac december, IT služby mimo paušál 948,00 infoera s.r.o., Pata 46009604 Obec Šoporňa 00306207 2013-12-31 2014-01-21 31.3. 2015 prevodný príkaz
8330081891 735/2013 Vodné za obdobie od 29.11.2013 - 31.12.2013 57,40 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Galanta 36550949 Obec Šoporňa 00306207 2013-12-31 2014-01-17 31.3. 2015 prevodný príkaz
4590388827 736/2013 Pohonné hmoty 70,25 SLOVNAFT, a.s., Bratislava 31322832 Obec Šoporňa 00306207 2013-12-31 2014-01-10 31.3. 2015 prevodný príkaz
3049000431 737/2013 Stravné lístky v počte 400 kusov (1ks/3,60 Eur) 1463,95 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina 36391000 Obec Šoporňa 00306207 2013-12-31 2014-01-17 31.3. 2015 prevodný príkaz
132071 738/2013 Predaj vriec na separovaný odpad -. plasty za mesiac december 2013 26,52 Komplex - odpadová spoločnosť, Pusté Sady 34100644 Obec Šoporňa 00306207 2013-12-31 2014-01-16 31.3. 2015 prevodný príkaz
132060 739/2013 Vývoz skla za mesiac december 2013 152,71 Komplex - odpadová spoločnosť, Pusté Sady 34100644 Obec Šoporňa 00306207 2013-12-31 2014-01-16 31.3. 2015 prevodný príkaz
132106 740/2013 Ukladanie odpadu na skládke odpadov STKO Pusté Sady za obdobie od 01.12.2013 do 31.12.2013 3501,24 Komplex - odpadová spoločnosť, Pusté Sady 34100644 Obec Šoporňa 00306207 2013-12-31 2014-01-16 31.3. 2015 prevodný príkaz
CEN/1046/2013 741/2013 Poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2013 39,96 Prima banka Slovensko, a.s., Žilina 31575951 Obec Šoporňa 00306207 2013-12-09 2013-12-19 31.3. 2015 prevodný príkaz
01310378 742/2013 Vývoz odpadu vozidlom RN 382,20 TECOM SERED, s.r.o., Sereď 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2013-12-31 2014-01-24 31.3. 2015 prevodný príkaz
1301067 743/2013 Odmena za poskytnutie právnych služieb podľa Zmluvy o poskytnutí právnych služieb za mesiac 12/2013 960,00 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ONDRUŠEK A PARTNERS s.r.o., Bratislava 36867942 Obec Šoporňa 00306207 2013-12-31 2014-01-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
1213006414 744/2013 Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.01.2013 - 31.12.2013 - 13,68 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-12-31 2014-01-24 31.3. 2015 prevodný príkaz
1213006415 745/2013 Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.01.2013 - 31.12.2013 - 419,31 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-12-31 2014-01-24 31.3. 2015 prevodný príkaz
1213006416 746/2013 Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.01.2013 - 31.12.2013 555,71 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-12-31 2014-01-24 31.3. 2015 prevodný príkaz
1213006417 747/2013 Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.01.2013 - 31.12.2013 - 450,22 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-12-31 2014-01-24 31.3. 2015 prevodný príkaz
1213006418 748/2013 Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.01.2013 - 31.12.2013 - 6,01 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-12-31 2014-01-24 31.3. 2015 prevodný príkaz
1213006419 749/2013 Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.01.2013 - 31.12.2013 3025,26 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-12-31 2014-01-24 31.3. 2015 prevodný príkaz
1213006420 750/2013 Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.01.2013 - 31.12.2013 ( ČOV) - 1241,56 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-12-31 2014-01-24 31.3. 2015 prevodný príkaz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31