Faktúry 2013

27. stránka

ČísloČíslo internéPredmetCenaKu zmluve č.DodávateľDodávateľ IČOOdberateľOdberateľ IČODátum vystaveniaDátum doručeniaDátum splatnostiDátum zverejneniaSpôsob úhrady
8330071919 651/2013 Vodné a stočné (OcÚ) 68,57 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 Obec Šoporňa 00306207 2013-10-31 2013-11-25 31.3. 2015 prevodný príkaz
2130890 652/2013 Tovar a spotrebný materiál 1350,00 Bc. Mária Žemberová - MARIMPEX, Bratislava 34523561 Obec Šoporňa 00306207 2013-11-12 2013-11-22 31.3. 2015 prevodný príkaz
0020133538 653/2013 Ročná licencia programu KEO DOS 2014, ročná licencia programu KEO WIN 2014 172,81 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 Obec Šoporňa 00306207 2013-11-12 2013-11-26 31.3. 2015 prevodný príkaz
213100793 654/2013 LED reflektor MCOB LED 20W, LED reflektor MCOB LED 30W (Dom smútku) 400,00 BENO TRIODYNSERVIS spol.s.r.o. 26694701 Obec Šoporňa 00306207 2013-11-13 2013-11-27 31.3. 2015 prevodný príkaz
5228045440 655/2013 Hlasové služby 87,35 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 Obec Šoporňa 00306207 2013-11-15 2013-11-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
5228015000 656/2013 Hlasové služby 67,90 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 Obec Šoporňa 00306207 2013-11-15 2013-11-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
5227964841 657/2013 Hlasové služby 40,00 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 Obec Šoporňa 00306207 2013-11-15 2013-11-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
5228059951 658/2013 Hlasové služby 56,98 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 Obec Šoporňa 00306207 2013-11-15 2013-11-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
5228087344 659/2013 Hlasové služby 42,88 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 Obec Šoporňa 00306207 2013-11-15 2013-11-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
5228090913 660/2013 Hlasové služby 3,00 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 Obec Šoporňa 00306207 2013-11-15 2013-11-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
5228086996 661/2013 Hlasové služby 6,17 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 Obec Šoporňa 00306207 2013-11-15 2013-11-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
VF 13341 662/2013 Grafické a tlačiarenské služby 480,00 FOREKO, s.r.o., Sereď 36224791 Obec Šoporňa 00306207 2013-11-15 2013-11-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
01310337 663/2013 Vývoz odpadu vozidlom RN 301,74 TECOM SEREĎ, Sereď 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2013-11-14 2013-11-28 31.3. 2015 prevodný príkaz
1313000465 664/2013 Dobropis - preplatok elektrina - 469,28 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-11-19 2013-12-03 31.3. 2015 prevodný príkaz
1313000466 665/2013 Dobropis - preplatok elektrina - 248,53 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-11-19 2013-12-03 31.3. 2015 prevodný príkaz
1/2013 666/2013 Potraviny na voľby VÚC II. kolo 265,07 Elena Paceková, Šoporňa 44378947 Obec Šoporňa 00306207 2013-11-25 2013-12-09 31.3. 2015 prevodný príkaz
4590376060 667/2013 Pohonné hmoty 254,49 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 Obec Šoporňa 00306207 2013-11-17 2013-11-25 31.3. 2015 prevodný príkaz
201251 668/2013 Vykonanie odbornej prehliadky nízkotlakovej kotolne v Zdravotnom stredisku v obci Šoporňa 187,00 EURO - Exclusive spol., s.r.o., Galanta 36795887 Obec Šoporňa 00306207 2013-11-22 2013-12-05 31.3. 2015 prevodný príkaz
462013 669/2013 Oprava havarijného stavu komunikácie odvodnením na Dukelskej ulici v obci Šoporňa 3999,50 CESTY A STAVBY s.r.o, Nitra 46203036 Obec Šoporňa 00306207 2013-11-25 2013-12-09 31.3. 2015 prevodný príkaz
010071 670/2013 Súčiastky na opravu autobusu 302,86 Marian Ruzarovský, Šoporňa 46550763 Obec Šoporňa 00306207 2013-11-25 2013-11-30 31.3. 2015 prevodný príkaz
2013980021 671/2013 Lekársky nález na posúdenie odkázanosti na soc. službu - Anna Hamarová 10,00 MUDr. Marta Petrovská, Šoporňa 45880131 Obec Šoporňa 00306207 2013-11-28 2013-12-28 31.3. 2015 prevodný príkaz
1/2013 672/2013 Potreby pre verejnú zeleň 370,82 Simona Korcová - Železiarstvo, Šoporňa 44543107 Obec Šoporňa 00306207 2013-11-29 2013-12-10 31.3. 2015 prevodný príkaz
01310338 673/2013 Vývoz odpadu vozidlom RN 221,27 TECOM SERED, s.r.o., Sereď 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2013-11-25 2013-12-09 31.3. 2015 prevodný príkaz
3013720375 674/2013 Odbočenie na verejnom vodovode 497,59 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nitra 36550949 Obec Šoporňa 00306207 2013-11-26 2013-12-10 31.3. 2015 prevodný príkaz
27/2013 675/2013 Stravné detí v hmotnej núdzi za mesiac november 2013 664,18 ZŠ s MŠ Šoporňa 36080519 Obec Šoporňa 00306207 2013-11-29 2013-12-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31