Faktúry 2013

2. stránka

ČísloČíslo internéPredmetCenaKu zmluve č.DodávateľDodávateľ IČOOdberateľOdberateľ IČODátum vystaveniaDátum doručeniaDátum splatnostiDátum zverejneniaSpôsob úhrady
OF005/2013 26/2013 odborné konzultácie k legislatívnym zmenám 240.00 JPL Consulting s.r.o. Bratislava 44912102 Obec Šoporňa 00306207 2013-01-15 2013-01-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
20130036 27/2013 prenájom odvodňovacieho kanála 202.09 Hydromeliorácie št.pod. Bratislava 35860839 Obec Šoporňa 00306207 2013-01-16 2013-01-30 31.3. 2015 prevodný príkaz
10012013 28/2013 výkopové práce minibágrom 268.00 IGRUP-Miroslav Purgy Opoj 37232843 Obec Šoporňa 00306207 2013-01-10 2013-01-30 31.3. 2015 prevodný príkaz
4590288929 29/2013 PHM 483.26 Slovnaft a.s. Bratislava 31322832 Obec Šoporňa 00306207 2013-01-17 2013-01-24 31.3. 2015 prevodný príkaz
7412938588 30/2013 odber plynu - vyúčtovanie -1610.11 SPP a.s. Bratislava 35815256 Obec Šoporňa 00306207 2013-01-21 2013-02-04 31.3. 2015 prevodný príkaz
1/13 31/2013 knihy do knižnice 198.30 Štefan Gašpar Sereď 40216047 Obec Šoporňa 00306207 2013-01-23 2013-01-31 31.3. 2015 prevodný príkaz
3013720004 32/2013 vodomery, osadenie vodomerov 198.25 Zsl. vod.spol. a.s. Nitra prev. ŠaĽa 36550949 Obec Šoporňa 00306207 2013-01-21 2013-02-04 31.3. 2015 prevodný príkaz
130003 33/2013 čistiace prostriedky pre ŠK, KD, OÚ 127.62 FRIMAS s.r.o. Sereď 31407099 Obec Šoporňa 00306207 2013-01-24 2013-02-07 31.3. 2015 prevodný príkaz
013006 34/2013 deratizácia zdrav. stredisko, OÚ 129.00 Jozef Janoška Trnava 41815629 Obec Šoporňa 00306207 2013-01-10 2013-01-24 31.3. 2015 prevodný príkaz
1212006252 35/2013 odber el.energie - vyúčtovanie -8.52 Komunal Energy Martin 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-01-15 2013-01-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
1212006249 36/2013 odber el.energie - vyúčtovanie -19.03 Komunal Energy Martin 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-01-15 2013-01-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
03/2013 37/2013 montáž, demontáž a oprava vianočných ozdôb 651.26 Jozef Šípka Pusté Sady 44798199 Obec Šoporňa 00306207 2013-01-24 2013-02-07 31.3. 2015 prevodný príkaz
01310015 38/2013 odhŕňanie snehu, posýpanie 938.52 TECOM s.r.o. Sereď 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2013-01-22 2013-01-31 31.3. 2015 prevodný príkaz
01310014 39/2013 vývoz odpadu 140.81 TECOM s.r.o. Sereď 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2013-01-22 2013-02-05 31.3. 2015 prevodný príkaz
7451032074 40/2013 odber plynu - vyúčtovanie 56.54 SPP a.s. Bratislava 35815256 Obec Šoporňa 00306207 2013-01-23 2013-02-06 31.3. 2015 prevodný príkaz
01310017 41/2013 posyp komunikácií 360.04 TECOM s.r.o. Sereď 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2013-01-25 2013-02-05 31.3. 2015 prevodný príkaz
1101327223 42/2013 Daňové právo s vysvetlivkami - aktualizácia 28.07 IURA EDITION Bratislava 0031348262 Obec Šoporňa 00306207 2013-01-25 2013-02-08 31.3. 2015 prevodný príkaz
130054 43/2013 Materiál na kultúrne podujatie - Fašiangy 104.29 Valéria Kováčová - KOVA, Galanta 34246886 Obec Šoporňa 00306207 2013-01-31 2013-02-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
130100012 44/2013 Kancelárske potreby 160.70 Infoera, s.r.o., Pata 46009604 Obec Šoporňa 00306207 2013-02-01 2013-02-15 31.3. 2015 prevodný príkaz
130100013 45/2013 IT služby 216.00 Infoera, s.r.o., Pata 46009604 Obec Šoporňa 00306207 2013-02-01 2013-02-15 31.3. 2015 prevodný príkaz
130100010 46/2013 Mesačný paušál za IT služby, január 120.00 Infoera, s.r.o., Pata 46009604 Obec Šoporňa 00306207 2013-02-01 2013-02-15 31.3. 2015 prevodný príkaz
1/2013 47/2013 Stravné detí v hmotnej núdzi za mesiac január 2013 626.68 ZŠ s MŠ v Šoporni 36080519 Obec Šoporňa 00306207 2013-02-01 2013-02-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
2/2013 48/2013 Stravné za mesiac január 2013 884.52 ZŠ s MŠ v Šoporni 36080519 Obec Šoporňa 00306207 2013-02-01 2013-02-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
3/2013 49/2013 Režijné náklady za mesiac január 2013 933.66 ZŠ s MŠ v Šoporni 36080519 Obec Šoporňa 00306207 2013-02-01 2013-02-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
02/20103 50/2013 Cintorínske služby a práce spojené s prevádzkou cintorína v mesiaci január 2013 770.10 František Horský, Šoporňa 32357524 Obec Šoporňa 00306207 2013-02-02 2013-02-08 31.3. 2015 prevodný príkaz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31