Faktúry 2013

17. stránka

ČísloČíslo internéPredmetCenaKu zmluve č.DodávateľDodávateľ IČOOdberateľOdberateľ IČODátum vystaveniaDátum doručeniaDátum splatnostiDátum zverejneniaSpôsob úhrady
13VF0402 401/2013 Materiál na verejné osvetlenie v obci Šoporňa 59,96 TOMLUX, s.r.o., Nové Zámky 36541443 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-16 2013-08-02 31.3. 2015 prevodný príkaz
VF 13189 402/2013 Grafické a tlačiarenské služby 510,00 FOREKO, s.r.o., Sereď 36224791 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-19 2013-08-02 31.3. 2015 prevodný príkaz
OF043/2013 403/2013 Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky 2012 402,00 JPL Consulting, s.r.o., Bratislava 44912102 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-02 2013-08-02 31.3. 2015 prevodný príkaz
1313000285 404/2013 Faktúra - Dobropis - 23,34 Komunal Energy, s.r.o., Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-16 2013-07-30 31.3. 2015 prevodný príkaz
1313000286 405/2013 Faktúra - Dobropis - 171,86 Komunal Energy, s.r.o., Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-16 2013-07-30 31.3. 2015 prevodný príkaz
1313000287 406/2013 Faktúra - Dobropis - 443,92 Komunal Energy, s.r.o., Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-16 2013-07-30 31.3. 2015 prevodný príkaz
10407113 407/2013 Dopravné značenie na MK Poštová 1079,89 TIMS spol.s.r.o., Nitra 31412807 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-16 2013-08-02 31.3. 2015 prevodný príkaz
2013-02 408/2013 Demontáž prietokového ohrievača TUV, montáž tlakového ohrievača Elíz, pre objekt Domu smútku, odvodnenie do nezamrzajúceho priestoru vodovodnej šachty v areáli cintorína obce Šoporňa 471,00 Jozef Nemeček - SELZA, Pusté Sady 40218040 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-19 2013-08-01 31.3. 2015 prevodný príkaz
4590342489 409/2013 Pohonné hmoty 950,06 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-17 2013-07-24 31.3. 2015 prevodný príkaz
130100094 410/2013 Kancelárske potreby 134,18 infoera s.r.o., Pata 46009604 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-25 2013-08-08 31.3. 2015 prevodný príkaz
19/2013 411/2013 Stravné za mesiac júl 2013 pre dôchodcov a pracovníkov OcÚ 962,64 ZŠ s MŠ v Šoporni 36080519 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-31 2013-08-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
20/2013 412/2013 Režijné náklady za mesiac júl 2013 pre dôchodcov a pracovníkov OcÚ 1016,12 ZŠ s MŠ v Šoporni 36080519 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-31 2013-08-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
162013 413/2013 Vývoz fekálií z prečerpávačky 120,00 Pavol Masaryk, Šoporňa 40218015 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-29 2013-08-12 31.3. 2015 prevodný príkaz
01310207 414/2013 Vývoz odpadu vozidlom RN 422,42 TECOM SEREĎ, Sereď 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-29 2013-08-12 31.3. 2015 prevodný príkaz
2013105912 415/2013 Analýza pitnej vody 192,24 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Nové Zámky 31329209 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-26 2013-08-09 31.3. 2015 prevodný príkaz
1111085 416/2013 Opakovaná dodávka elektriny 2775,34 Komunal Energy, s.r.o., Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-31 2013-08-15 31.3. 2015 prevodný príkaz
01310214 417/2013 Nakladanie s odpadmi , vývoz komunálneho odpadu za mesiac júl 2013 v obci Šoporňa 3402,98 TECOM SEREĎ, s.r.o., Sereď 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-31 2013-08-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
08/2013 418/2013 Cintorínske služby a práce spojené s prevádzkou cintorína v mesiaci júl 2013 590,85 František Horský, Pohrebná služba, Šoporňa 32357524 Obec Šoporňa 00306207 2013-08-01 2013-08-07 31.3. 2015 prevodný príkaz
1359 419/2013 Oprava el. zabezpečovacej signalizácie v priestoroch futbalového štadióna v Šoporni 35,40 Peter Ružička SIGNÁL, Šaľa 34763422 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-31 2013-08-07 31.3. 2015 prevodný príkaz
130100100 420/2013 Mesačný paušál za IT služby 480,00 infoera s.r.o., Pata 46009604 Obec Šoporňa 00306207 2013-08-01 2013-08-15 31.3. 2015 prevodný príkaz
13/106/31/2417 421/2013 Súčiastky na opravu kosačky - verejná zeleň obce Šoporňa 33,80 Mounfield SK, s.r.o., Martin 36377147 Obec Šoporňa 00306207 2013-08-13 2013-08-13 31.3. 2015 prevodný príkaz
7302795897 422/2013 Opakovaná dodávka zemného plynu 354,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 35815256 Obec Šoporňa 00306207 2013-08-01 2013-08-15 31.3. 2015 prevodný príkaz
39 423/2013 Prečistenie kanalizácie hydročističom 402,00 Milan Šiška, Vinohrady nad Váhom 45238120 Obec Šoporňa 00306207 2013-08-02 2013-08-17 31.3. 2015 prevodný príkaz
13VF0012 424/2013 Preskúšanie plynovodov v objektoch: Zdravotné stredisko, OcÚ, Kultúrny dom, Požiarná zbrojnica, Športový klub, Klub dôchodcov 880,00 Ladislav Szabo, Galanta 43343341 Obec Šoporňa 00306207 2013-08-01 2013-08-15 31.3. 2015 prevodný príkaz
13VF0013 425/2013 Materiál a práca za výmenu ohrievača vody na športovom ihrisku 770,00 Ladislav Szabo, Galanta 43343341 Obec Šoporňa 00306207 2013-08-05 2013-08-19 31.3. 2015 prevodný príkaz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31