Faktúry 2013

16. stránka

ČísloČíslo internéPredmetCenaKu zmluve č.DodávateľDodávateľ IČOOdberateľOdberateľ IČODátum vystaveniaDátum doručeniaDátum splatnostiDátum zverejneniaSpôsob úhrady
13128 376/2013 Služby BOZP a Požiarnej ochrany za 2. štvrťrok 2013 102,00 Ing. Ladisla Billik - ABP, Hlohovec 40377008 Obec Šoporňa 00306207 2013-06-27 2013-07-11 31.3. 2015 prevodný príkaz
300737 377/2013 Dodané výroby (žemle) na kultúrne podujatie ku dňu MDD 141,00 VELAPEK s.r.o., Váhovce 36242896 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-05 2013-07-19 31.3. 2015 prevodný príkaz
4590338570 378/2013 Pohonné hmoty 354,70 SLOVNAFT, a.s., Bratislava 31322832 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-03 2013-07-10 31.3. 2015 prevodný príkaz
0751807112 379/2013 Hlasové služby a internet 157,00 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-03 2013-07-17 31.3. 2015 prevodný príkaz
3039021118 380/2013 Stravné lístky 544 ks ( 1ks/3,60eur ) 1990,36 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o., Žilina 36391000 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-10 2013-07-24 31.3. 2015 prevodný príkaz
8330044585 381/2013 Vodné a stočné za obdobie od 26.04. do 30.06.2013 (OcÚ) 5,08 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 Obec Šoporňa 00306207 2013-06-30 2013-07-24 31.3. 2015 prevodný príkaz
8330044587 382/2013 Vodné a stočné za obdobie od 01.04. do 30.06.2013 (Dom smútku) 143,48 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 Obec Šoporňa 00306207 2013-06-30 2013-07-24 31.3. 2015 prevodný príkaz
8330044589 383/2013 Vodné a stočné za obdobie od 01.06. do 30.06.2013 (OcÚ) 57,13 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 Obec Šoporňa 00306207 2013-06-30 2013-07-24 31.3. 2015 prevodný príkaz
8330044590 384/2013 Vodné a stočné za obdobie od 01.05. do 30.06.2013 (Zdravotné stredisko) 31,74 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 Obec Šoporňa 00306207 2013-06-30 2013-07-24 31.3. 2015 prevodný príkaz
8330044591 385/2013 Vodné a stočné za obdobie od 01.05. do 30.06.2013 (Hasiči) 35,56 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 Obec Šoporňa 00306207 2013-06-30 2013-07-24 31.3. 2015 prevodný príkaz
8330044592 386/2013 Vodné a stočné za obdobie od 01.05.2013 do 30.06.2013 (OcÚ) 106,10 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 Obec Šoporňa 00306207 2013-06-30 2013-07-24 31.3. 2015 prevodný príkaz
5213393864 387/2013 Hovory 86,60 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-15 2013-07-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
5213363734 388/2013 Hovory 34,76 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-15 2013-07-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
5213315606 389/2013 Hovory 39,90 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-15 2013-07-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
5213409403 390/2013 Hovory 56,98 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-15 2013-07-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
5213437120 391/2013 Hovory 44,87 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-15 2013-07-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
5213440199 392/2013 Hovory 3,00 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-15 2013-07-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
5213437522 393/2013 Hovory 5,99 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-15 2013-07-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
20130082 394/2013 Súčiastky na kosačku - verejná zeleň v obci Šoporňa 431,65 Ing. Julius OLAH - OLAH - PROS, Matuškovo 14066262 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-11 2013-07-21 31.3. 2015 prevodný príkaz
010064 395/2013 Pneumatiky na multikáru - verejná zeleň, verejné osvetlenie 176,58 Marian Ruzarovsky - Obchodná činnosť, Šoporňa 46550763 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-15 2013-07-22 31.3. 2015 prevodný príkaz
1213002656 396/2013 Dodávka elektriny 1808,34 Komunal Energy, s.r.o., Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-03 2013-07-25 31.3. 2015 prevodný príkaz
662013 397/2013 Preprava osôb z KD v Šoporni na trase: Šoporňa - Horná Maríková- Šoporňa 483,60 Pavel Fázik - Autobusová doprava, Sereď 36920797 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-14 2013-07-28 31.3. 2015 prevodný príkaz
130053 398/2013 Výmena rozbitých skiel na infotabuli a dverách lekárne v obci Šoporňa 109,90 Roman Róka, Šintava 41911148 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-15 2013-07-20 31.3. 2015 prevodný príkaz
OF038/2013 399/2013 Konzultácie s auditorom obce a so subjektami konsolidačného celku za účelom prípravy podkladov k zostaveniu konsolidačnej účtovnej závierky 180,00 JPL Consulting, s.r.o., Bratislava 44912102 Obec Šoporňa 00306207 2013-06-28 2013-08-19 31.3. 2015 prevodný príkaz
01310197 400/2013 Vývoz odpadu vozidlom RN 643,70 TECOM SERED, s.r.o., Sereď 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-17 2013-08-02 31.3. 2015 prevodný príkaz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31