Faktúry 2013

15. stránka

ČísloČíslo internéPredmetCenaKu zmluve č.DodávateľDodávateľ IČOOdberateľOdberateľ IČODátum vystaveniaDátum doručeniaDátum splatnostiDátum zverejneniaSpôsob úhrady
1313000257 351/2013 Faktúra - dobropis - 118,32 KOMUNAL ENERGY, s.r.o. Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-06-26 2013-07-10 31.3. 2015 prevodný príkaz
1313000259 352/2013 Faktúra - dobropis - 491,48 KOMUNAL ENERGY, s.r.o. Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-06-25 2013-07-09 31.3. 2015 prevodný príkaz
1313000261 353/2013 Faktúra - dobropis - 178,49 KOMUNAL ENERGY, s.r.o. Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-06-25 2013-07-09 31.3. 2015 prevodný príkaz
1313000262 354/2013 Faktúra - dobropis - 107,49 KOMUNAL ENERGY, s.r.o. Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-06-26 2013-07-10 31.3. 2015 prevodný príkaz
1313000263 355/2013 Faktúra - dobropis - 443,91 KOMUNAL ENERGY, s.r.o. Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-06-25 2013-07-09 31.3. 2015 prevodný príkaz
1313000264 356/2013 Faktúra - dobropis - 171,86 KOMUNAL ENERGY, s.r.o. Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-06-25 2013-07-09 31.3. 2015 prevodný príkaz
16/2013 357/2013 Stravné detí v hmotnej núdzi za mesiac jún 2013 575,43 ZŠ s MŠ v Šoporni 36080519 Obec Šoporňa 00306207 2013-06-28 2013-07-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
17/2013 358/2013 Stravné pre dôchodcov a pracovníkov OcÚ za mesiac jún 2013 824,04 ZŠ s MŠ v Šoporni 36080519 Obec Šoporňa 00306207 2013-06-28 2013-07-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
18/2013 359/2013 Režijné náklady za mesiac jún 2013 869,82 ZŠ s MŠ v Šoporni 36080519 Obec Šoporňa 00306207 2013-06-28 2013-07-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
1111085 360/2013 Opakovaná dodávka elektriny za mesiac júl 2013 2775,34 KOMUNAL ENERGY, s.r.o., Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-06-28 2013-07-15 31.3. 2015 prevodný príkaz
13130424 361/2013 Servis tlačiarne OKI MB480, servis kopírky Canon iR 559,98 Exprestech s.r.o., Vinohrady nad Váhom 36719412 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-01 2013-07-15 31.3. 2015 prevodný príkaz
130100087 362/2013 Mesačný paušál za IT služby za mesiac jún 372,00 infoera s.r.o., Pata 46009604 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-01 2013-07-15 31.3. 2015 prevodný príkaz
13130423 363/2013 Čistiace potreby pre OcÚ a zberný dvor v Šoporni 636,79 Exprestech, Vinohrady nad Váhom 36719412 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-01 2013-07-15 31.3. 2015 prevodný príkaz
13VF0371 364/2013 Materiál na verejné osvetlenie 939,46 TOMLUX s.r.o., Nové Zámky 36541443 Obec Šoporňa 00306207 2013-06-27 2013-07-11 31.3. 2015 prevodný príkaz
1301037 365/2013 Poskytnutie právnych služieb za mesiac jún 2013 960,00 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ONDRUŠEK A PARTNERS, Bratislava 36867942 Obec Šoporňa 00306207 2013-06-30 2013-07-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
092013 366/2013 Čistiace prostriedky pre OcÚ 421,52 Ľuboš Žilka 34646710 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-01 2013-07-15 31.3. 2015 prevodný príkaz
130100088 367/2013 Toner Epson T1295, USB kľúč 16GB A -DATA 258,60 infoera s.r.o., Pata 46009604 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-01 2013-07-15 31.3. 2015 prevodný príkaz
07/2013 368/2013 Cintorínske služby spojené s prevádzkou cintorína v mesiaci jún 2013 531,11 František Horský, Pohrebná služba, Šoporňa 32357524 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-02 2013-07-08 31.3. 2015 prevodný príkaz
130235 369/2013 ČOV a kanalizácia v obci Šoporňa 478,00 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Nitra 22819983 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-01 2013-07-19 31.3. 2015 prevodný príkaz
130885 370/2013 Predaj vriec na separovaný odpad - plasty, za mesiac jún 2013 32,64 Komplex - odpadová spoločnosť s.r.o., Pusté Sady 34100644 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-01 2013-07-15 31.3. 2015 prevodný príkaz
130904 371/2013 Vývoz skla za mesiac jún 2013 152,71 Komplex - odpadová spoločnosť s.r.o., Pusté Sady 34100644 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-01 2013-07-15 31.3. 2015 prevodný príkaz
130940 372/2013 Ukladanie odpadu na skládke odpadov STKO Pusté Sady za obdobie od 01.06.2013 do 30.06.2013 5817,73 Komplex - odpadová spoločnosť 34100644 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-01 2013-07-15 31.3. 2015 prevodný príkaz
01310187 373/2013 Vývoz odpadu vozidlom RN 140,81 TECOM SEREĎ, s.r.o., Sereď 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-01 2013-07-15 31.3. 2015 prevodný príkaz
84028150 374/2013 Predplatné periodika ,,PORADCA 2013,, 42,00 PORADCA s.r.o., Žilina 36371271 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-16 31.3. 2015 prevodný príkaz
7262824636 375/2013 Opakovaná dodávka plynu 354,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 35815256 Obec Šoporňa 00306207 2013-07-01 2013-07-15 31.3. 2015 prevodný príkaz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31