Faktúry 2013

12. stránka

ČísloČíslo internéPredmetCenaKu zmluve č.DodávateľDodávateľ IČOOdberateľOdberateľ IČODátum vystaveniaDátum doručeniaDátum splatnostiDátum zverejneniaSpôsob úhrady
01310134 276/2013 Vývoz odpadu vozidlom RN 201.16 TECOM SEREĎ,s.r.o., Sereď 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-21 2013-06-04 31.3. 2015 prevodný príkaz
2130415 277/2013 Pracovné odevy a čistiace prostriedky pre ČOV a VZ Šoporňa 227.66 Bc. Mária Žemberová - MARIMPEX, Zbehy 34523561 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-27 2013-06-06 31.3. 2015 prevodný príkaz
2013980009 278/2013 Vyhotovenie posudku lekárskeho nálezu (Vilma Lipovská) 10.00 MUDr. Petrovská Marta, s.r.o., Šoporňa 45880131 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-02 2013-06-01 31.3. 2015 prevodný príkaz
3013720112 279/2013 Odbočenie na verejnom vodovode 200.29 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s., Nitra 36550949 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-27 2013-06-10 31.3. 2015 prevodný príkaz
20130119 280/2013 Materiál na kultúrne podujatie obce Šoporňa - Deň detí 30.23 RONEX WORLD, s.r.o., Drieňov 43999107 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-30 2013-06-13 31.3. 2015 prevodný príkaz
13VF0005 281/2013 Materiál a práca na opravu plynoinštalácie a vodoinštalácie 130.00 Szabó Ladislav, Galanta 43343341 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-27 2013-06-10 31.3. 2015 prevodný príkaz
2013/058 282/2013 Vstupné a opakované školenie osôb z oblasti BOZP, školenie obsluhy motorovej píly po 2 - rokoch 118.00 Ing.Juraj Nagy - Piradra, Bratislava 41476786 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-28 2013-06-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
130657 283/2013 Kosenie trávy dňa 14.05.2013 a 22.05.2013 495.02 Komplex - odpadová spoločnos s.r.o., Pusté Sady 34100644 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-27 2013-06-10 31.3. 2015 prevodný príkaz
13/2013 284/2013 Stravné detí v hmotnej núdzi za mesiac máj 2013 686.97 ZŠ s MŠ v Šoporni 36080519 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-31 2013-06-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
14/2013 285/2013 Stravné pre dôchodcov a zamestnancov OcÚ za mesiac máj 2013 879.48 ZŠ s MŠ v Šoporni 36080519 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-31 2013-06-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
15/2013 286/2013 Režijné náklady za mesiac máj 2013 - Dôchodcovia a pracovníci OcÚ 928.34 ZŠ s MŠ v Šoporni 36080519 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-31 2013-06-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
1213001770 287/2013 Dodávka elektriny 357.80 Komunal Energy, s.r.o., Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-15 2013-06-11 31.3. 2015 prevodný príkaz
05705113 288/2013 Stavebné práce urobené na diele ,,Oprava MK Poštová - 1.etapa v obci Šoporňa,, 12669.71 TIMS spol. s.r.o., Nitra 31412807 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-29 2013-06-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
11/2013 289/2013 Predvádzanie dravcov pri príležitosti k sviatku Dňa detí 240.00 Dušan Danko, Žarnovica 40537773 Obec Šoporňa 00306207 2013-06-01 2013-06-15 31.3. 2015 prevodný príkaz
06/2013 290/2013 Cintorínske služby a práce spojené s prevádzkou cintorína v mesiaci máj 2013 590.85 František Horský, Pohrebná služba, Šoporňa 32357524 Obec Šoporňa 00306207 2013-06-01 2013-06-08 31.3. 2015 prevodný príkaz
01310147 291/2013 Vývoz odpadu vozidlom RN 422.42 TECOM SEREĎ,s.r.o., Sereď 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-30 2013-06-13 31.3. 2015 prevodný príkaz
01310153 292/2013 Vývoz komunálneho odpadu za mesiac máj 2013 1361.20 TECOM SEREĎ,s.r.o., Sereď 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-31 2013-06-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
130673 293/2013 Predaj plastových 120 l (40ks) a 1100 l (1ks) nádob 1040.40 Komplex - odpadová spoločnos s.r.o., Pusté Sady 34100644 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-30 2013-06-13 31.3. 2015 prevodný príkaz
7317717800 294/2013 Opakovaná dodávka zemného plynu 382.00 SPP, a.s., Bratislava 35815256 Obec Šoporňa 00306207 2013-06-01 2013-06-17 31.3. 2015 prevodný príkaz
1111085 295/2013 Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny 2775.34 Komunal Energy, s.r.o., Žilina 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-31 2013-06-17 31.3. 2015 prevodný príkaz
130680 296/2013 Predaj vriec na separovaný odpad - plasty, za mesiac máj 2013 81.60 Komplex - odpadová spoločnosť s.r.o., Pusté Sady 34100644 Obec Šoporňa 00306207 2013-06-03 2013-06-17 31.3. 2015 prevodný príkaz
130730 297/2013 Ukladanie odpadu na skládke odpadov STKO Pusté Sady za mesiac máj 2013 7942.39 Komplex - odpadová spoločnos s.r.o., Pusté Sady 34100644 Obec Šoporňa 00306207 2013-06-03 2013-06-17 31.3. 2015 prevodný príkaz
13VF0326 298/2013 Materiál na verejné osvetlenie 954.52 TOMLUX s.r.o., Nové Zámky 0036541443 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-31 2013-06-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
492013 299/2013 Preprava autobusom Folklórneho súboru ,,Važina, Važinka 173.70 Autobusová doprava Pavel Fázik, Sereď 36920797 Obec Šoporňa 00306207 2013-06-02 2013-06-16 31.3. 2015 prevodný príkaz
245130278 300/2013 Prenájom pozemku na rok 2013 v k.ú. Šoporňa 220.00 Slovenský vodohospodársky podnik, Piešťany 3602204702 Obec Šoporňa 00306207 2013-06-03 2013-06-17 31.3. 2015 prevodný príkaz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31