Faktúry 2013

10. stránka

ČísloČíslo internéPredmetCenaKu zmluve č.DodávateľDodávateľ IČOOdberateľOdberateľ IČODátum vystaveniaDátum doručeniaDátum splatnostiDátum zverejneniaSpôsob úhrady
130018 226/2013 Preprava športovcov 88.56 Peter Paulík, Sereď 40898016 Obec Šoporňa 00306207 2013-04-29 2013-05-03 31.3. 2015 prevodný príkaz
130022 227/2013 Preprava športovcov 78.36 Peter Paulík, Sereď 40898016 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-20 2013-05-08 31.3. 2015 prevodný príkaz
05/2013 228/2013 Cintorínske služby a práce spojené s prevádzkou cintorína v mesiaci apríl 2013 650.60 František Horský, Pohrebná služba, Šoporňa 32357524 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-02 2013-05-08 31.3. 2015 prevodný príkaz
01310116 229/2013 Vývoz komunálneho odpadu za mesiac apríl 2013 2041.79 TECOM SEREĎ,s.r.o., Sereď 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2013-04-30 2013-05-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
130100058 230/2013 IT služby 324.00 infoera s.r.o., Pata 46009604 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-01 2013-05-15 31.3. 2015 prevodný príkaz
7257783389 231/2013 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 907.00 SPP, a.s., Bratislava 35815256 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-01 2013-05-15 31.3. 2015 prevodný príkaz
00092013 232/2013 Následná správa diela 1600.00 Ľuboš Vadík - LuVeb, Sereď 45992711 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-03 2013-05-17 31.3. 2015 prevodný príkaz
VF 13092 233/2013 Grafické a tlačiarenske služby 480.00 Foreko, s.r.o., Sereď 36224791 Obec Šoporňa 00306207 2013-04-30 2013-05-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
3039013924 234/2013 Stravné lístky 456 kusov (3,60/kus ) pre zamestnancov OcÚ 1670.12 DOXX-stravné lístky, s.r.o., Žilina 36391000 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-03 2013-05-17 31.3. 2015 prevodný príkaz
3013720071 235/2013 STM práce z dôvodu odcudzenia (Športový klub) 73.62 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s., Nitra 36550949 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-03 2013-05-17 31.3. 2015 prevodný príkaz
130100013 236/2013 Nahrávanie hudobného projektu CD ,,Veselí Starci,, 968.00 D.V.KONCERT, s.r.o., Šoporňa 44470274 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-07 2013-05-21 31.3. 2015 prevodný príkaz
1749900257 237/2013 Hlasové služby, internet za mesiac apríl 2013 152.52 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-03 2013-05-17 31.3. 2015 prevodný príkaz
4590318094 239/2013 Pohonné hmoty 324.14 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-03 2013-05-10 31.3. 2015 prevodný príkaz
300483 240/2013 Dodanie pečiva na kultúrne podujatie - Stavanie mája 97.06 VELAPEK s.r.o., Váhovce 36242896 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-05 2013-05-19 31.3. 2015 prevodný príkaz
130508 241/2013 Ukladanie odpadu na skládke odpadov STKO Pusté Sady za mesiac apríl 2013 8218.12 Komplex - odpadová spoločnos s.r.o., Pusté Sady 34100644 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-02 2013-05-16 31.3. 2015 prevodný príkaz
130454 242/2013 Predaj vriec na separovaný odpad - plasty, za mesiac apríl 2013 48.96 Komplex - odpadová spol. s.r.o. Pusté Sady 34100644 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-03 2013-05-17 31.3. 2015 prevodný príkaz
01310119 243/2013 Vývoz odpadu vozidlom RN 181.04 TECOM SEREĎ,s.r.o., Sereď 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-06 2013-05-20 31.3. 2015 prevodný príkaz
130465 244/2013 Vývoz skla za mesiac apríl 2013 152.71 Komplex - odpadová spoločnos s.r.o., Pusté Sady 34100644 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-03 2013-05-17 31.3. 2015 prevodný príkaz
130077 245/2013 Nakladanie kalu a úprava terénu - ČOV Šoporňa 1080.00 Doprava a mechanizmy, s.r.o., Dolná Streda 46664432 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-07 2013-05-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
01310122 246/2013 Vývoz odpadu vozidlom RN 241.39 TECOM SEREĎ,s.r.o., Sereď 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-10 2013-05-24 31.3. 2015 prevodný príkaz
8330028657 247/2013 Vodné a stočné za obdobie od 05.03.2013 do 30.04.2013 (Hasiči) 30.47 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s., Nitra 36550949 Obec Šoporňa 00306207 2013-04-30 2013-05-24 31.3. 2015 prevodný príkaz
8330028658 248/2013 Vodné a stočné za obdobie od 01.04.2013 do 30.04.2013 (Vodovod) 52.18 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s., Nitra 36550949 Obec Šoporňa 00306207 2013-04-30 2013-05-24 31.3. 2015 prevodný príkaz
8330028655 249/2013 Vodné a stočné za obdobie od 01.04.2013 do 30.04.2013 (OcÚ) 85.07 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s., Nitra 36550949 Obec Šoporňa 00306207 2013-04-30 2013-05-24 31.3. 2015 prevodný príkaz
8330028656 250/2013 Vodné a stočné za obdobie od 01.04.2013 do 30.04.2013 (Zdravotné stredisko) 38.09 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s., Nitra 36550949 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-24 2013-05-24 31.3. 2015 prevodný príkaz
01310130 251/2013 Vývoz odpadu vozidlom RN 382.20 TECOM SEREĎ,s.r.o., Sereď 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2013-05-15 2013-05-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31