Faktúry 2012

1. stránka

ČísloČíslo internéPredmetCenaKu zmluve č.DodávateľDodávateľ IČOOdberateľOdberateľ IČODátum vystaveniaDátum doručeniaDátum splatnostiDátum zverejneniaSpôsob úhrady
VF11411 1/2012 kalendáre, letáky 549.60 FOREKO s.r.o. 36224791 Obec Šoporňa 00306207 2011-12-29 2012-01-12 31.3. 2015 prevodným príkazom
VF 11411 1/2012 kalenádr A4 farebný -leták 549.60 Foreko, s.r.o., Sereď 36224791 Obec Šoporňa 00306207 2011-12-29 2012-01-12 31.3. 2015 prevodným príkazom
306206 2/2012 zasielanie info o dotáciách a grantoch pre samosprávu 32.86 SAMNET- informačný systém samosprávy, Zlaté Moravce 37867440 Obec Šoporňa 00306207 2012-01-02 2012-01-17 31.3. 2015 prevodným príkazom
12158/2012 3/2012 záloha za predplatné publikácie edície Èo má vedie mzdová účtovníčka 49.00 AJFA+AVIS, s.r.o. 31602436 Obec Šoporňa 00306207 2012-01-02 2012-01-12 31.3. 2015 prevodným príkazom
120100002 4/2012 IT služby mimo paušál 360.00 infoera s.r.o., Pata 46009604 Obec Šoporňa 00306207 2012-01-09 2012-01-23 31.3. 2015 prevodným príkazom
120100001 5/2012 paušál za dec. 120.00 infoera s.r.o., Pata 46009604 Obec Šoporňa 00306207 2012-01-09 2012-01-23 31.3. 2015 prevodným príkazom
3029001345 6/2012 stravné lístky 1296.90 DOXX - stravné lístky, s.r.o. 36391000 Obec Šoporňa 00306207 2012-01-09 2012-01-23 31.3. 2015 prevodným príkazom
7734046852 7/2012 poplatok za volanie 182.69 T-com, Bratislava 35763469 Obec Šoporňa 00306207 2012-01-03 2012-01-17 31.3. 2015 prevodným príkazom
1111085 8/2012 Dodávka elektriny 2766.82 Komunal Energy, a.s. 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2011-01-05 2012-01-16 31.3. 2015 prevodným príkazom
1111085 8/2012 za dodávku elektriny 2766.82 1111085 KomunalEnergy 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2012-01-05 0000-00-00 31.3. 2015 prevodným príkazom
2012/Z14/1 9/2012 služba nadštandardného odborného poradenstva za mesiac január 434.12 Energet s.r.o. 34111671 Obec Šoporňa 00306207 2012-01-10 2012-01-25 31.3. 2015 prevodným príkazom
110634 10/2012 prevádzkovanie vodohosp. diela a ÈOV a kanalizácia 478.00 EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnos, Nitra 22819983 Obec Šoporňa 00306207 2012-01-09 2012-01-27 31.3. 2015 prevodným príkazom
CEN/2987/2011 11/2012 poplatok Dexia banky Slovensko a.s. za ročné 39.96 Dexia banka SLovensko a.s. 31575951 Obec Šoporňa 00306207 2011-12-29 2012-01-12 31.3. 2015 prevodným príkazom
CEN/298/2011 11/2012 poplatok za vedenie účtu 39.96 DEXIA banka 31575951 Obec Šoporňa 00306207 2011-12-29 2012-01-12 31.3. 2015 prevodným príkazom
201201465 12/2012 balík sluzieb STANDART/R 170.88 WEBY GROUP, s.r.o., Zvolen 36046884 Obec Šoporňa 00306207 2012-01-12 2012-01-26 31.3. 2015 prevodným príkazom
OF159/11 13/2012 spracovanie personálnej a mzdovej agendy 850.18 ECONIT, s.r.o. 45980063 Obec Šoporňa 00306207 2011-12-31 2012-01-14 31.3. 2015 prevodným príkazom
0005684022 14/2012 hovory 242.34 Orange Slovensko 35697270 Obec Šoporňa 00306207 2012-01-16 2012-01-30 31.3. 2015 prevodným príkazom
0020120287 15/2012 aktualizácia programu KEO 13.42 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 Obec Šoporňa 00306207 2012-01-12 2012-01-26 31.3. 2015 prevodným príkazom
813043568 16/2012 Vodné a stočné 302.47 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 36550949 Obec Šoporňa 00306207 2011-12-31 2012-01-26 31.3. 2015 prevodným príkazom
01210002 17/2012 Vývoz odpadu 341.96 Tecom Sereď s.r.o. 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2012-01-16 2012-01-30 31.3. 2015 prevodným príkazom
120100007 18/2012 kancelárske potreby 111.64 infoera s.r.o., Pata 46009604 Obec Šoporňa 00306207 2012-01-19 2012-01-31 31.3. 2015 prevodným príkazom
120100006 19/2012 tlač fotografie, spracovanie a úprava fotiek 27.24 infoera s.r.o., Pata 46009604 Obec Šoporňa 00306207 2012-02-19 2012-01-31 31.3. 2015 prevodným príkazom
3080185002 20/2012 pohonné hmoty 192.91 Slovnaft a.s., Bratislava 31322832 Obec Šoporňa 00306207 2012-01-19 2012-01-24 31.3. 2015 prevodným príkazom
01210008 21/2012 Vývoz odpadu 100.58 z 11.9.2007 Tecom Sereď s.r.o. 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2012-01-18 2012-02-01 31.3. 2015 prevodným príkazom
2012005 22/2012 Domové č. smalt. a doprava 19.10 Smaltovňa Mišík, s.r.o. 36233013 Obec Šoporňa 00306207 2012-01-24 2012-02-07 31.3. 2015 prevodným príkazom
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29