Faktúry 2012

8. stránka

ČísloČíslo internéPredmetCenaKu zmluve č.DodávateľDodávateľ IČOOdberateľOdberateľ IČODátum vystaveniaDátum doručeniaDátum splatnostiDátum zverejneniaSpôsob úhrady
120390 167/2012 predaj vriec na separovaný odpad 40.80 KOMPLEX-odpadová spol.s.r.o. Pusté Sady 34100644 Obec Šoporňa 00306207 2012-04-04 2012-04-18 31.3. 2015 prevodný príkaz
8230011765 168/2012 vyúčtovanie vodného a stočného 10.09 Zsl. vodár. spol. a.s. Šaľa 36550949 Obec Šoporňa 00306207 2012-04-04 2012-04-18 31.3. 2015 prevodný príkaz
8230011767 169/2012 vyúčtovanie vodného a stočného 16.40 Zsl. vodár. spol. a.s. Šaľa 36550949 Obec Šoporňa 00306207 2012-04-04 2012-04-18 31.3. 2015 prevodný príkaz
8230011768 170/2012 vyúčtovanie vodného a stočného 8.83 Zsl. vodár. spol. a.s. Šaľa 36550949 Obec Šoporňa 00306207 2012-04-04 2012-04-18 31.3. 2015 prevodný príkaz
8230011769 171/2012 vyúčtovanie vodného a stočného 70.68 Zsl. vodár. spol. a.s. Šaľa 36550949 Obec Šoporňa 00306207 2012-04-04 2012-04-18 31.3. 2015 prevodný príkaz
8230011770 172/2012 vyúčtovanie vodného a stočného 26.51 Zsl. vodár. spol. a.s. Šaľa 36550949 Obec Šoporňa 00306207 2012-04-04 2012-04-18 31.3. 2015 prevodný príkaz
8230011771 173/2012 vyúčtovanie vodného a stočného 64.37 Zsl. vodár. spol. a.s. Šaľa 36550949 Obec Šoporňa 00306207 2012-04-04 2012-04-18 31.3. 2015 prevodný príkaz
4590209727 174/2012 PHM 126.37 Slovnaft a.s. Bratislava 31322832 Obec Šoporňa 00306207 2012-04-03 2012-04-10 31.3. 2015 prevodný príkaz
89925237 175/2012 balíček - Sociálne služby 12.60 Poradca s.r.o. Žilina 36371271 Obec Šoporňa 00306207 2012-04-03 0000-00-00 31.3. 2015 prevodný príkaz
120111 176/2012 ÈOV a kanalizácia 478.00 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra 22819983 Obec Šoporňa 00306207 2012-04-02 2012-04-20 31.3. 2015 prevodný príkaz
20120002 177/2012 olej 54.79 Ing.julius Olah - OLAH-PROS Matúškovo 14066262 Obec Šoporňa 00306207 2012-03-31 2012-04-10 31.3. 2015 prevodný príkaz
9737049153 178/2012 hovory 207.67 Slovak Telekom Bratislava 35763469 Obec Šoporňa 00306207 2012-04-03 2012-04-17 31.3. 2015 prevodný príkaz
120100032 179/2012 tonery 181.91 infoera s.r.o. Pata 46009604 Obec Šoporňa 00306207 2012-04-10 2012-04-24 31.3. 2015 prevodný príkaz
2012/Z14/4 180/2012 zníženie bilancie platby za elektrinu za apríl 434.12 Energet s.r.o. Sereď 34111671 Obec Šoporňa 00306207 2012-04-10 2012-04-25 31.3. 2015 prevodný príkaz
VF 12073 181/2012 grafické a tlačiarenské služby 594.00 FOREKO s.r.o. Sereď 36224791 Obec Šoporňa 00306207 2012-04-10 2012-04-24 31.3. 2015 prevodný príkaz
3/185/2012 182/2012 výkon pracovnej zdravotnej služby za marec 67.50 ENSARA s.r.o. Piešany 36788457 Obec Šoporňa 00306207 2012-03-31 2012-04-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
120399 183/2012 1100 l nádoby čierne 3 ks 612.00 Komplex odpadová spol. s.r.o. Pusté Sady 34100644 Obec Šoporňa 00306207 2012-04-04 2012-04-18 31.3. 2015 prevodný príkaz
01210097 184/2012 vývoz odpaddu 583.36 TECOM s.r.o. Sereď 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2012-04-11 2012-04-25 31.3. 2015 prevodný príkaz
1101204660 185/2012 Daňové právo s vysvetlivkami 24.20 IURA EDITION s.r.o. Bratislava 31348262 Obec Šoporňa 00306207 2012-04-11 2012-04-25 31.3. 2015 prevodný príkaz
5160033123 186/2012 hovory 73.45 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 Obec Šoporňa 00306207 2012-04-15 2012-04-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
5160069236 187/2012 hovory 39.43 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 Obec Šoporňa 00306207 2012-04-15 2012-04-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
5159946003 188/2012 hovory 40.90 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 Obec Šoporňa 00306207 2012-04-15 2012-04-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
5160047755 189/2012 hovory 49.30 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 Obec Šoporňa 00306207 2012-04-15 2012-04-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
5159940659 190/2012 hovory 59.06 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 Obec Šoporňa 00306207 2012-04-15 2012-04-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
5159941786 191/2012 hovory 3.00 ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 Obec Šoporňa 00306207 2012-04-15 2012-04-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29