Faktúry 2012

5. stránka

ČísloČíslo internéPredmetCenaKu zmluve č.DodávateľDodávateľ IČOOdberateľOdberateľ IČODátum vystaveniaDátum doručeniaDátum splatnostiDátum zverejneniaSpôsob úhrady
03/2012 98/2012 cintorínske služby 710.35 František Horský Šoporňa 32357524 Obec Šoporňa 00306207 2012-03-01 2012-03-08 31.3. 2015 prevodným príkazom
01210044 99/2012 vývoz odpadu 261.50 Tecom Sereď 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2012-02-28 2012-03-13 31.3. 2015 prevodným príkazom
7267418846 100/2012 odber plynu 5451.00 6300149340 SPP 35815256 Obec Šoporňa 00306207 2012-03-01 2012-03-15 31.3. 2015 prevodný príkaz
89924173 101/2012 tlačivá 19.54 Poradca s.r.o. Žilina 36371271 Obec Šoporňa 00306207 2012-02-27 2012-03-19 31.3. 2015 prevodný príkaz
OF015/12 102/2012 odborné konzultácie, aplikácia software IS SAMO 880.18 Econit s.r.o. Matúškovo 45980063 Obec Šoporňa 00306207 2012-02-29 2012-03-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
120199 103/2012 ukladanie odpadu 3045.33 Komplex odpadová spol. Pusté Sady 34100644 Obec Šoporňa 00306207 2012-03-01 2012-03-15 31.3. 2015 prevodný príkaz
120176 104/2012 vývoz skla 152.71 114/2009 Komplex odpadová spol. Pusté Sady 34100644 Obec Šoporňa 0306207 2012-02-29 2012-03-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
120163 105/2012 vrecia na separovaný odpad 44.88 Komplex odpadová spol. Puské Sady 34100644 Obec Šoporňa 00306207 2012-02-29 2012-03-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
120156 106/2012 zber a preprava plastov 44.50 114/2009 Komplex odpadová spol. Pusté Sady 34100644 Obec Šoporňa 00306207 2012-02-29 2012-03-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
120144 107/2012 predaj 120 l DIN nádob 608.40 Komplex odpadová spo. Pusté Sady 34100644 Obec Šoporňa 00306207 2012-02-29 2012-03-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
159/2012 108/2012 pranie bielizne 15.60 RIO-IPO s.r.o. Galanta 34120629 Obec Šoporňa 00306207 2012-02-27 2012-03-07 31.3. 2015 prevodný príkaz
1111085 109/2012 odber elektriny 2756.51 KomunalEnargy 44742479 Obec šoporňa 00306207 2012-03-15 2012-03-15 31.3. 2015 prevodný príkaz
2/185/2012 110/2012 výkon pracovnej zdrav. služby 67.50 Ensara s.r.o. Piešany 36788457 Obec Šoporňa 00306207 2012-02-29 2012-03-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
12039 111/2012 predpl. a doruč. GaŠa Žurnálu 52.28 Vydavateľstvo Helena Šaľa 34644237 Obec Šoporňa 00306207 2012-03-05 2012-04-05 31.3. 2015 prevodný príkaz
8230003203 112/2012 vodné a stočné 21.46 Zsl. vod. spoloč. Nitra 36550949 Obec Šoporňa 00306207 2012-02-29 2012-03-20 31.3. 2015 prevodný príkaz
8230003202 113/2012 vodné a stočné 74.47 Zsl. vod. spol. Nitra 36550949 Obec Šoporňa 00306207 2012-02-29 2012-03-20 31.3. 2015 prevodný príkaz
8230003201 114/2012 vodné a stočné 10.09 Zsl. vod. spol. Nitra 36550949 Obec Šoporňa 00306207 2012-02-29 2012-03-20 31.3. 2015 Prevodný príkaz
3029008484 115/2012 stravné lístky 1360.80 DOXX stravné lístky Žilina 36391000 Obec Šoporňa 00306207 2012-03-07 2012-03-21 31.3. 2015 Prevodný príkaz
4736055002 116/2012 hovory 173.36 Slovak Telekom Bratislava 35763469 Obec Šoporňa 00306207 2012-03-19 2012-03-17 31.3. 2015 prevodný príkaz
110100036 117 IT služby 951.00 Marek Meszaroš, Pata 44399472 Obec Šoporňa 00306207 2011-03-07 2011-03-21 31.3. 2015 prevodným príkazom
01210059 117/2012 vývoz odpadu 110.75 Tecom s.r.o. Sereď 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2012-03-06 0000-00-00 31.3. 2015 prevodný príkaz
01210058 118/2012 vývoz odpadu 221.27 Tecom s.r.o. Sereď 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2012-03-06 2012-03-20 31.3. 2015 prevodný prípaz
19/12 119/2012 oprava miestneho rozhlasu 375.60 Robi elektro Kráľová n/Váhom 14132290 Obec Šoporňa 00306207 2012-03-09 2012-03-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
2012/Z14/3 120/2012 platby za elektrinu 434.12 Energet s.r.o. Sereď 34111671 Obec Šoporňa 00306207 2012-03-09 2012-03-25 31.3. 2015 prevodný príkaz
2012101529 121/2012 analýzy vody na Štrkovci 192.24 Bel/novamann International s.r.o. N.Zámky 31329209 Obec Šoporňa 00306207 2012-03-08 2012-03-22 31.3. 2015 prevodný príkaz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29