Faktúry 2012

4. stránka

ČísloČíslo internéPredmetCenaKu zmluve č.DodávateľDodávateľ IČOOdberateľOdberateľ IČODátum vystaveniaDátum doručeniaDátum splatnostiDátum zverejneniaSpôsob úhrady
5153093799 73/2012 hovory 40.90 Orange Slovensko 35697270 Obec Šoporňa 00306207 2012-02-15 2012-02-29 31.3. 2015 prevodným príkazom
5153195811 74/2012 hovory 49.30 Orange Slovensko 35697270 Obec Šoporňa 00306207 2012-02-15 2012-02-29 31.3. 2015 prevodným príkazom
5153088702 75/2012 hovory 3.00 Orange Slovensko 35697270 Obec Šoporňa 00306207 2012-02-15 2012-02-29 31.3. 2015 prevodným príkazom
5153087980 76/2012 hovory 3.00 Orange Slovensko 35697270 Obec Šoporňa 00306207 2012-02-15 2012-02-29 31.3. 2015 prevodným príkazom
5153087448 77/2012 hovory 61.50 Orange Slovensko 35697270 Obec Šoporňa 00306207 2012-02-15 2012-02-29 31.3. 2015 prevodným príkazom
01210024 78/2012 Vývoz odpadu 140.81 Tecom Sereď s.r.o. 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2012-02-13 2012-02-27 31.3. 2015 prevodným príkazom
01210025 79/2012 Vývoz odpadu 80.46 Tecom Sereď s.r.o. 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2012-02-14 2012-02-28 31.3. 2015 prevodným príkazom
20120005 80/2012 náhradné diely 187.50 Ing. Július Olah - Olah-Pros Matúškovo 14066262 Obec Šoporňa 00306207 2012-02-14 2012-02-24 31.3. 2015 prevodným príkazom
01210029 81/02012 Vývoz odpadu 80.46 Tecom Sereď s.r.o. 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2012-02-15 2012-03-01 31.3. 2015 prevodným príkazom
01210030 82/2012 odhàňanie snehu 152.90 Tecom Sereď s.r.o. 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2012-02-16 2012-02-27 31.3. 2015 prevodným príkazom
2012-02 83/2012 oprava el.prietok. ohrievača 111.30 Jozef Nemeček - SELZA Zemianske Sady 40218040 Obec Šoporňa 00306207 2012-02-16 2012-03-01 31.3. 2015 prevodným príkazom
1111085 84/2012 zálohová platba za elektrinu 2756.51 KomunalEnergy 44742479 Obec Šoporňa 00306207 2012-01-30 2012-02-15 31.3. 2015 prevodným príkazom
2120013 85/2012 pravidelnú odbornú prehladku a odb. skúšku na zdrav. stredisku 762.00 EL.P.M. s.r.o. Šaľa 36815535 Obec Šoporňa 00306207 2012-02-15 2012-02-29 31.3. 2015 prevodným príkazom
3080193455 86/2012 pohonné hmoty 259.15 Slovnaft a.s., Bratislava 31322832 Obec Šoporňa 00306207 2012-02-17 2012-02-24 31.3. 2015 prevodným príkazom
120100015 87/2012 kancelárske potreby 805.92 infoera s.r.o., Pata 46009604 Obec Šoporňa 00306207 2012-02-23 2012-03-07 31.3. 2015 prevodným príkazom
120100016 88/2012 antivirus 190.08 infoera s.r.o., Pata 46009604 Obec Šoporňa 00306207 2012-02-23 2012-03-08 31.3. 2015 prevodným príkazom
01210039 89/2012 odhàňanie snehu a posyp 443.36 Tecom Sereď s.r.o. 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2012-02-22 2012-03-02 31.3. 2015 prevodným príkazom
01210038 90/2012 Vývoz odpadu 80.46 Tecom Sereď s.r.o. 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2012-02-22 2012-03-07 31.3. 2015 prevodným príkazom
4/2012 91/2012 stravné detí v hmotnej núdzi za február 2012 481.23 ZŠ s MŠ v Šoporni 36080519 Obec Šoporňa 00306207 2012-02-29 2012-03-14 31.3. 2015 prevodným príkazom
5/2012 92/2012 stravné za február 2012 dôchodcovia a pracovníci 772.38 ZŠ s MŠ v Šoporni 36080519 Obec Šoporňa 00306207 2012-02-29 2012-03-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
6/2012 93/2012 režijné náklady 815.29 ZŠ s MŠ v Šoporni 36080519 Obec Šoporňa 00306207 2012-02-29 2012-03-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
120100018 94/2012 mesačný paušál za IT služby 120.00 infoera s.r.o., Pata 46009604 Obec Šoporňa 00306207 2012-03-01 2012-03-15 31.3. 2015 prevodným príkazom
120100019 95/2012 IT služby mimo paušál 828.00 infoera s.r.o., Pata 46009604 Obec Šoporňa 00306207 2012-03-01 2012-03-15 31.3. 2015 prevodným príkazom
120100020 96/2012 príslušenstvo k PC 582.00 infoera s.r.o., Pata 46009604 Obec Šoporňa 00306207 2012-03-01 2012-03-15 31.3. 2015 prevodným príkazom
120100021 97/2012 príslušenstvo k PC 173.03 infoera s.r.o., Pata 46009604 Obec Šoporňa 00306207 2012-03-01 2012-03-15 31.3. 2015 prevodný príkaz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29