Faktúry 2012

13. stránka

ČísloČíslo internéPredmetCenaKu zmluve č.DodávateľDodávateľ IČOOdberateľOdberateľ IČODátum vystaveniaDátum doručeniaDátum splatnostiDátum zverejneniaSpôsob úhrady
17/2012 292/2012 odborná príprava v obl. CO, obrany, hosp.mobilizácie a krízového riadenia 345.00 Jozef Bábik - BAB Consult Bratislava 40657141 Obec Šoporňa 00306207 2012-06-06 2012-06-21 31.3. 2015 prevodný príkaz
8230033400 293/2012 vodné a stočné 82.04 Zsl. vod.spol. a.s. Šaľa 36550949 Obec Šoporňa 00306207 2012-05-31 2012-06-20 31.3. 2015 prevodný príkaz
8230033401 294/2012 vodné a stočné 15.14 Zsl. vod.spol. a.s. Šaľa 36550949 Obec Šoporňa 00306207 2012-05-31 2012-06-20 31.3. 2015 prevodný príkaz
120709 295/2012 vrecia na separovaný odpad 40.80 Komplex - odpadová spol. s.r.o. Pusté Sady 34100644 Obec Šoporňa 00306207 2012-05-31 2012-06-14 31.3. 2015 prevodný príkaz
245120234 296/2012 prenájom pozemku na r. 2012 212.35 Slovenský vodohosp. podnik Piešany 3602204702 Obec Šoporňa 00306207 2012-06-06 2012-06-20 31.3. 2015 prevodný príkaz
1101207830 297/2012 daňové právo s vysvetlivkami 27.50 IURA edition Bratislava 31348262 Obec Šoporňa 00306207 2012-06-04 2012-06-18 31.3. 2015 prevodný príkaz
3012720340 298/2012 odbočenie na verejnom vodovode 184.62 Zsl. vod.spol. a.s. Šaľa 36550949 Obec Šoporňa 00306207 2012-06-06 2012-06-20 31.3. 2015 prevodný príkaz
122012 299/2012 čerpanie kalu z ÈOV 288.00 Pavol Masaryk Šoporňa 40218015 Obec Šoporňa 00306207 2012-06-06 2012-06-20 31.3. 2015 prevodný príkaz
200569 300/2012 pekárenské výrobky 106.21 VELAPEK Váhovce 36242896 Obec Šoporňa 00306207 2012-06-08 2012-06-22 31.3. 2015 prevodný príkaz
01210172 301/2012 vývoz odpadu 80.46 Tecom Sereď s.r.o. 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2012-06-11 2012-06-25 31.3. 2015 prevodný príkaz
01210169 302/2012 vývoz odpadu 301.74 Tecom Sereď s.r.o. 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2012-06-08 2012-06-22 31.3. 2015 prevodný príkaz
2012/115 303/2012 doprava autobusom Šoporňa -Kúty 237.60 DOPA-Servis Močenok 45863768 Obec Šoporňa 00306207 2012-06-08 2012-06-18 31.3. 2015 prevodný príkaz
VF12169 304/2012 tlač plgátov, diplomy - MDD 197.88 FOREKO s.r.o. Sereď 36224791 Obec Šoporňa 00306207 2012-06-12 2012-06-26 31.3. 2015 prevodný príkaz
01210177 305/2012 vývoz odpadu 241.39 Tecom Sereď s.r.o. 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2012-06-13 2012-06-27 31.3. 2015 prevodný príkaz
20128058 306/2012 oprava potrubia a čerpadla na odčerp. kalu na ÈOV 2001.60 KOLLÁR MILAN Sereď 11709111 Obec Šoporňa 00306207 2012-06-14 2012-06-28 31.3. 2015 prevodný príkaz
2012980013 307/2012 posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 30.00 Mudr. Marta Petrovská Šoporňa 45880131 Obec Šoporňa 00306207 2012-05-20 2012-06-19 31.3. 2015 prevodný príkaz
OF058/12 308/2012 odborné konzultácie 820.16 Econit s.r.o. Matúškovo 00306207 Obec Šoporňa 00306207 2012-05-31 2012-06-20 31.3. 2015 prevodný príkaz
062012 309/2012 prenájom atrakcií MDD 550.00 Mgr.Mária Kováčová Močenok 44785054 Obec Šoporňa 00306207 2012-06-13 2012-06-27 31.3. 2015 prevodný príkaz
2012104483 310/2012 analýzy vody 192.24 BEL/NOVAMANN International s.r.o. Nové Zámky 31329209 Obec Šoporňa 00306207 2012-06-14 2012-06-28 31.3. 2015 prevodný príkaz
5166949839 311/2012 hovory 69.00 Orange Slovensko a.s. Bratislava 35697270 Obec Šoporňa 00306207 2012-06-15 2012-06-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
5166986677 312/2012 hovory 31.00 Orange Slovensko a.s. Bratislava 35697270 Obec Šoporňa 00306207 2012-06-15 2012-06-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
5166864166 313/2012 hovory 40.99 Orange Slovensko a.s. Bratislava 35697270 Obec Šoporňa 00306207 2012-06-15 2012-06-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
5166964581 314/2012 hovory 109.00 Orange Slovensko a.s. Bratislava 35697270 Obec Šoporňa 00306207 2012-06-15 2012-06-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
5166858956 315/2012 hovory 3.00 Orange Slovensko a.s. Bratislava 35697270 Obec Šoporňa 00306207 2012-06-15 2012-06-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
5166858736 316/2012 hovory 3.00 Orange Slovensko a.s. Bratislava 35697270 Obec Šoporňa 00306207 2012-06-15 2012-06-29 31.3. 2015 prevodný príkaz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29