Faktúry 2011

18. stránka

ČísloČíslo internéPredmetCenaKu zmluve č.DodávateľDodávateľ IČOOdberateľOdberateľ IČODátum vystaveniaDátum doručeniaDátum splatnostiDátum zverejneniaSpôsob úhrady
032011 cintorínske služby 710.35 O: 8/2011 František Horský - Pohrebná služba, Šoporňa Obec Šoporňa 2011-03-01 2011-03-05 31.3. 2015 prevodným príkazom
042011 stravné deti v hmotnej núdzi 344.91 O: 12/2011 ZŠ s MŠ s Šoporni 36080519 Obec Šoporňa 00306207 2011-02-28 0201-03-14 31.3. 2015 prevodným príkazom
110167 vrecia na separ. odpad 24.48 O: 58/2011 Komplex- odpadová spoločnos, s.r.o., Sereď Obec Šoporňa 2011-02-28 2011-03-14 31.3. 2015 prevodným príkazom
9723955512 telefonické pripojenie - pevná linka 18.83 Z: 13/2011 T-com, Bratislava 35763469 Obec Šoporňa 00306207 2011-03-03 2011-04-06 31.3. 2015 prevodným príkazom
2111007748 elektrina -2221.40 Z: 1/2011 Slovak Energy, Bratislava 36807702 Obec Šoporňa 00306207 2011-03-08 2011-03-25 31.3. 2015 prevodným príkazom
2111007747 elektrina -13.28 Z: 1/2011 Slovak Energy, Bratislava 36807702 Obec Šoporňa 00306207 2011-03-08 2011-03-25 31.3. 2015 prevodným príkazom
20110117 vyjadrenie k NATURA 2000 66.38 O: 54/2011 Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica 17058520 Obec Šoporňa 00306207 2011-03-14 2011-03-28 31.3. 2015 prevodným príkazom
5116471583 Hlasové služby 59.99 Z: 32/2011 Orange Slovensko Obec Šoporňa 2011-03-16 2011-03-30 31.3. 2015 prevodným príkazom
5116496037 Hlasové služby 71.84 Z: 32/2011 Orange Slovensko Obec Šoporňa 2011-03-16 2011-03-30 31.3. 2015 prevodným príkazom
5116472738 Hlasové služby 45.17 Z: 32/2011 Orange Slovensko Obec Šoporňa 2011-03-16 2011-03-30 31.3. 2015 prevodným príkazom
5116472864 mobilné pripojenie 3.00 Z: 32/2011 Orange Slovensko Obec Šoporňa 2011-03-16 2011-03-30 31.3. 2015 prevodným príkazom
5116471325 mobilné pripojenie 3.00 Z: 32/2011 Orange Slovensko Obec Šoporňa 2011-03-16 2011-03-30 31.3. 2015 prevodným príkazom
11026 žiados na poskyt. fin prostriedkov na rozčírenie kanalizácie a ČOV 1593.31 Z: 28/2011 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Nitra Obec Šoporňa 2011-03-18 2011-04-05 31.3. 2015 prevodným príkazom
5772011 čistiace prostriedky 125.16 O: 75/2011 BANCHEM, s.r.o., Dunajská Streda Obec Šoporňa 2011-03-23 0201-04-06 31.3. 2015 prevodným príkazom
11027 školenie novoprijatých aktiv. prac. 48.00 Z: 2/2011 Ing. Ladislav Billik - ABP, Hlohovec Obec Šoporňa 2011-03-18 2011-04-01 31.3. 2015 prevodným príkazom
2291032011 Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ 11010.00 O: 77/2011 POLY - SLOVAKIA, s.r.o., Banská Bystrica Obec Šoporňa 2011-03-25 2011-04-08 31.3. 2015 prevodným príkazom
2110329 uteráky k MDŽ 1002.00 O: 118/2011 Bc. Mária Žemberová MARIMPEX, Nitra Obec Šoporňa 2011-04-26 2011-05-06 31.3. 2015 prevodným príkazom
110504 drvenie drevenej hmoty 2081.70 O: 117/2011 Komplex- odpadová spoločnos, s.r.o., Sereď 00306207 Obec Šoporňa 00306207 2011-04-19 2011-05-03 31.3. 2015 prevodným príkazom
00011141 vývoz odpadu 321.85 O: 122/2011 Tecom Sereď s.r.o. 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2011-04-19 2011-05-03 31.3. 2015 prevodným príkazom
4590111712 pohonné hmoty 494.13 O: 9/2011 Slovnaft a.s., Bratislava 31322832 Obec Šoporňa 00306207 2011-04-17 2011-04-26 31.3. 2015 prevodným príkazom
5119675786 mobilné pripojenie 60.17 Z: 32/2011 Orange Slovensko Obec Šoporňa 2011-04-16 2011-04-30 31.3. 2015 prevodným príkazom
5119773830 mobilné pripojenie 69.16 Z: 32/2011 Orange Slovensko Obec Šoporňa 2011-04-16 2011-04-30 31.3. 2015 prevodným príkazom
5119683181 mobilné pripojenie 41.06 Z: 32/2011 Orange Slovensko Obec Šoporňa 2011-04-16 2011-04-30 31.3. 2015 prevodným príkazom
5119678173 mobilné pripojenie 3.00 Z: 32/2011 Orange Slovensko Obec Šoporňa 2011-04-16 2011-04-30 31.3. 2015 prevodným príkazom
2011980005 vyplnenie tlačiva 20.00 O: 98/2011 MUDr. Marta Petrovská, s.r.o., Šoporňa 45880131 Obec Šoporňa 00306207 2011-04-04 2011-05-04 31.3. 2015 prevodným príkazom
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19