Faktúry 2011

13. stránka

ČísloČíslo internéPredmetCenaKu zmluve č.DodávateľDodávateľ IČOOdberateľOdberateľ IČODátum vystaveniaDátum doručeniaDátum splatnostiDátum zverejneniaSpôsob úhrady
00011072 113 vývoz odpadu 140.81 O: 7/2011 Tecom Sereď s.r.o. 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2011-03-02 2011-03-16 31.3. 2015 prevodným príkazom
00011068 112 vývoz komunálneho odpadu 1405.02 O: 7/2011 Tecom Sereď s.r.o. 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2011-03-01 2011-03-15 31.3. 2015 prevodným príkazom
062011 111 Režijné náklady 913.71 ZŠ s MŠ s Šoporni 36080519 Obec Šoporňa 00306207 2011-02-28 2011-03-14 31.3. 2015 prevodným príkazom
052011 110 stravné 728.22 O: 13/2011 ZŠ s MŠ s Šoporni 36080519 Obec Šoporňa 00306207 2011-02-28 2011-03-14 31.3. 2015 prevodným príkazom
7266990811 108 dodávka zem. plynu 3955.00 O: 2/2011 SPP a.s., Bratislava 35815256 Obec Šoporňa 00306207 2011-03-01 2011-03-15 31.3. 2015 prevodným príkazom
2111105392 107 Licencia na verejné použ. hudob. diel 14.28 SOZA, Bratislava 00178454 Obec Šoporňa 00306207 2011-02-28 2011-03-15 31.3. 2015 prevodným príkazom
00011065 105 vývoz odpadu 60.35 O: 7/2011 Tecom Sereď s.r.o. 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2011-02-24 2011-03-10 31.3. 2015 prevodným príkazom
110100032 103 internetové služby 524.11 O: 6/2011 Marek Meszaroš, Pata 44399472 Obec Šoporňa 00306207 2011-02-28 2011-03-14 31.3. 2015 prevodným príkazom
21102603 102 publikácia Verejný poriadok v obci feb.11 48.30 O: 49/2011 RAABE 35908718 Obec Šoporňa 00306207 2011-02-24 2011-03-10 31.3. 2015 prevodným príkazom
00011063 101 vývoz odpadu 60.35 O: 7/2011 Tecom Sereď s.r.o. 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2011-02-23 2011-03-09 31.3. 2015 prevodným príkazom
0038842641 99 Poistenie osôb 74.69 Allianz 00151700 Obec Šoporňa 00306207 2011-02-09 2011-03-08 31.3. 2015 prevodným príkazom
4590094435 97 pohonné hmoty 255.01 O: 9/2011 Slovnaft a.s. 31322832 Obec Šoporňa 00306207 2011-02-17 2011-02-24 31.3. 2015 prevodným príkazom
110100027 96 IT 899.88 Marek Meszaroš, Pata 44399472 Obec Šoporňa 00306207 2011-02-18 2011-03-04 31.3. 2015 prevodným príkazom
110100028 95 Dodanie tovaru 29.99 Marek Meszaroš, Pata 44399472 Obec Šoporňa 00306207 2011-02-18 2011-03-04 31.3. 2015 prevodným príkazom
111004 94 právne služby 1560.00 O: 43/2011 Mgr. ¼ubomír Ondrušek advokát 1044670902 Obec Šoporňa 00306207 2011-02-16 2001-03-02 31.3. 2015 prevodným príkazom
1982010 93 sporák Mora 220.00 Darina Satinová - SATINA 32356510 Obec Šoporňa 00306207 2010-10-05 2010-10-19 31.3. 2015 prevodným príkazom
110737 92 aktualizácia programov 168.97 O: 44/2011 Ing. Ján Vlček TOPSET 32643748 Obec Šoporňa 00306207 2011-02-15 2011-02-22 31.3. 2015 prevodným príkazom
110032 91 Važinka obal DVD 70.56 O: 45/2011 Igor Kováčik - PETIT, Sereď 34045562 Obec Šoporňa 00306207 2011-02-15 2011-02-25 31.3. 2015 prevodným príkazom
00011050 90 vývoz odpadu 181.04 O: 7/2011 Tecom Sereď s.r.o. 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2011-02-15 2011-03-01 31.3. 2015 prevodným príkazom
110100026 88 Dodanie tovaru 103.92 Marek Meszaroš, Pata 44399472 Obec Šoporňa 00306207 2011-02-14 2011-02-28 31.3. 2015 prevodným príkazom
110100024 87 Dodanie tovaru 55.16 O: 6/2011 Marek Meszaroš, Pata 44399472 Obec Šoporňa 00306207 2011-02-12 2011-02-26 31.3. 2015 prevodným príkazom
223001225 82 vodné a stočné 14.40 Z: 36/2011 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s., Šaľa 2020154609 Obec Šoporňa 00306207 2011-01-31 2011-02-21 31.3. 2015 prevodným príkazom
00011042 79 vývoz odpadu 100.58 O: 7/2011 Tecom Sereď s.r.o. 36237906 Obec Šoporňa 00306207 2011-02-07 2011-02-21 31.3. 2015 prevodným príkazom
032011 78 režijné náklady 840.56 O: 14/2011 ZŠ s MŠ s Šoporni 36080519 Obec Šoporňa 00306207 2011-01-31 2011-02-14 31.3. 2015 prevodným príkazom
022011 77 stravné 669.92 O: 13/2011 ZŠ s MŠ s Šoporni 022011 Obec Šoporňa 00306207 2011-01-31 2011-02-14 31.3. 2015 prevodným príkazom
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19