Dňa 30.11.2016 na zasadnutí vlády SR bola podporená novela § 60 ods. 3 zákona 305/2013 Z.z. o eGovernmente. Táto novela posúva povinnosti právnickým osobám komunikovať s orgánmi verejnej moci nasledovne:
 • 1.7.2017 - právnické osoby zapísané v obchodnom registri
 • 1.5.2018 - právnické osoby nezapísané v obchodnom registri

Ostatné termíny povinnosti zostávajú bez zmeny. Novelu bude schvaľovať ešte parlament v skrátenom legislatívnom konaní. Na vysvetlenie – nakoľko obce a školy sa nemusia v tých dvoch definíciách nájsť si prečítajte text nižšie:

Posunutí termín sa týka právnických osôb zapísaných v obchodnom registri. Termíny sú už strašne domotané tak to skúsime napísať čo najprehľadnejšie:
 • 1.11.2016
  • Orgány verejnej moci, teda aj obce a školy vo vzťahu výkonu verejnej moci prijať podanie a odpovedať na podanie. Nič iné.
 • 1.3.2017
  • Orgány verejnej moci, teda aj obce a školy AK prevádzkujú špecializovaný elektronický systém na výkon verejnej moci, tento systém musí byť schopný zabezpečiť elektronickú komunikáciu
 • 1.7.2017
  • Právnické osoby zapísané v Obchodnom registri (S.R.O., A.S., Družstvá, V.O.S., ....) povinne musia komunikovať z orgánmi verejnej moci elektronicky. Teda aj s obcami.
 • 1.5.2018
  • Právnické osoby nezapísané v Obchodnom registri (O.Z., Nadácie, Záujmové združenia právnických osôb, Príspevkové a rozpočtové organizácie, ktoré nevykonávajú verejnú moc, ...) povinne musia komunikovať z orgánmi verejnej moci elektronicky. Teda aj s obcami. Nakoľko máme informácie, že eGovernment sa bude v roku 2017 meniť – určite budeme realizovať v 1.polroku 2017 aj seminár, o ktorom budeme včas informovať (až vtedy ak budú veci definitívne schválené – nie predtým).